Poslední šance! Nominujte svého favorita na ocenění Pečovatel/ka roku 2018.

Diakonie ČCE a Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR znovu vyhlašují Národní cenu sociálních služeb – Pečovatel/ka roku 2018. Jedná se o ocenění s dlouholetou tradicí. Cílem je podpořit pracovnice a pracovníky, jejichž každodenním úkolem je pečovat o druhé a pomáhat potřebným. Patronkou ocenění je opět populární herečka paní Hana Maciuchová. 

Vyhlášení Národní ceny Pečovatel/ka roku 2018
Poslední šance! Nominujte svého favorita na ocenění Pečovatel/ka roku 2018.

Návrhy na jednotlivá ocenění mohou zasílat uživatelé služeb, jejich rodiny a přátelé, spolupracovníci a vedoucí výše jmenovaných služeb a zařízení až do 7. října 2018. Na jednotlivá ocenění mají být navrhováni mimořádně kvalitně pracující, obětaví a zodpovědní pracovníci a pracovnice sociálních služeb. Návrhy vyhodnotí komise složená z odborníků v oblasti sociálních služeb. Bližší informace k návrhům na ocenění lze nalézt na internetových stránkách www.pecovatelkaroku.cz.

Zapojit se může i široká veřejnost. Na stránkách www.pecovatelkaroku.cz budou lidé od 1. do 15. listopadu 2018 moci hlasovat pro své favoritky a favority v samostatné kategorii Cena veřejnosti.

„V současné době, kdy bojujeme zejména o navyšování platů pečovatelek a pečovatelů, nelze hovořit o jejich práci jako o zaměstnání, ale hlavně o jejich poslání, jejich obětavosti a odhodlání. To je ta vyšší přidaná hodnota pomoci bližním, která tyto pracovníky stále ještě drží v sociálních službách. Je pak naší nezbytnou a milou povinností upozornit na ty nejlepší z nich a vzdát jim hold a úctu právě v Národní ceně sociálních služeb – Pečovatelce roku,“ říká Jiří Horecký, prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR.

"Všechny pečovatelky a všichni pečovatelé jsou pracovníky "v první linii". To znamená, že tito pracovníci jsou nositeli přímé pomoci konkrétním lidem. Všechno další se od této práce odvíjí. Jen tehdy, pokud vykonávají svou práci dobře, mají sociální služby jako celek smysl. Chtěli bychom proto ocenit ty, kteří ve své pozici vynikají. Věříme, že ocenění přinese nominovaným posilou v jejich nelehké práci a pro ostatní bude znamenat inspiraci," dodává Jan Soběslavský, ředitel Diakonie ČCE.

Vyhlášení těch nejlepších pak proběhne na pražské Novoměstské radnici ve středu 21. listopadu 2018 od 13 hodin. Slavnostním odpolednem budou provázet patronka Národní ceny paní Hana Maciuchová a herečka paní Táňa Fischerová.

Kontakt pro média

Pavel Hanych, 38AIT64WH_vk1~da05pJ, 608 880 579