Setkání teorie s praxí

2. září 2019

Každoročně se vydává skupina studentů a učitelů sociálních i teologických oborů z ETF UK, Jaboku či Evangelické akademie na exkurzi do některého ze středisek Diakonie, aby se seznámili s Diakonií, s jejím pojetí sociální práce, aby vedli vedli reflektovaný rozhovor o možnostech vzájemné inspirace a spolupráce.

Setkání teorie s praxí
2. září 2019 - Setkání teorie s praxí