Vařečka, hlína a bible

24. ledna 2018

23. ledna 2018 se v Litoměřících konalo setkání Diakonie ČCE a pedagogů a studentů křesťanských škol, které reprezentovaly ETF UK, Jabok a EA VOŠ a SOŠ v Praze. Po návštěvě středisek v Soběslavi a na Vsetíně v minulých letech se jednalo o třetí setkání.

Setkání Diakonie ČCE a křesťanských škol
24. ledna 2018 - Vařečka, hlína a bible

Skupinu pedagogů a jedné studentky přivítal farář litoměřického sboru ČCE Jiří Šamšula a ředitelka střediska Irena Opočenská. V průběhu dne Vlaďka Tomášová provázela skupinu všemi službami litoměřického střediska: Centrem denních služeb, chráněnými dílnami, sociální rehabilitací, azylovým domem pro matky s dětmi, chárněným bydlením a sociálně terapeutickou dílnou v Terezíně. IMG_0388

Ve všech službách se skupině věnovali jejich vedoucí. Každé setkání bylo nejen přiležitostí vidět v praxi sociální práci Diakonie ČCE, ale také hovořit o kontextu, ze kterého diakonická práce vychází. V rozhovorech účastníci hledali možnost, jak mohou středika Diakonie se školami účinně spolupracovat. Mezi formy spolupráce přiadají v úvahu stáže, sociální i pastorační praxe, podněty k tématům bakalařských a diplomových prací, upevňování charakteru i praxe sociální služby Diakonie křesťanskými prvky a rituály.

Zástupci setkáníIMG_0395 se shodli na potřebě vzájemného kontaktu i nutnosti hledat konkrétní realizace spolupráce. Akademický svět nabízí světu diakonické sociální praxe kontrolu ideálem, obraceně pak kontrolu realitou.

Tímto způsobem setkání si člověk může prohlédnout nejen všechny služby střediska a uvědomit si jejich návaznost a provázat, ale také může reflektovat křesťanský charakter poskytování sociálních služeb Diakonií. Je to příležitost klást si otázky, ptát se a společně se učit.