Rozšiřujeme se v severních Čechách

6. června 2017

Diakonie rozšířila své služby do Litvínova. Nabízí občanskou poradnu i sociální práci v rodinách.

Rozšiřujeme se v severních Čechách
6. června 2017 - Rozšiřujeme se v severních Čechách

Už od začátku roku mohou obyvatelé Litvínova a přilehlých obcí zdarma využívat přímo ve městě služby občanské poradny a také programu Sociální práce v ohrožených rodinách. Obě pracoviště provozuje Diakonie ČCE – Středisko sociální pomoci v Mostě. Zájemci je najdou v prvním patře Krušnohorské polikliniky (u výtahu C), fungují ve všední dny a jsou bezbariérová.

„Rozšířit stávající mostecké služby bylo našim dlouhodobým cílem,“ říká ředitel mostecké Diakonie Blahoslav Číčel. „Chceme zájemcům o naše služby či potažmo klientům umožnit včasné a rychlé řešení jejich nepříznivé sociální situace.“

Za každou z obou služeb je na pracovišti v Litvínově vždy přítomen jeden pracovník. Ten s každým zájemcem nejprve zmapuje jeho nepříznivou sociální situaci a navrhne kroky, které buď povedou k vyřešení problému, nebo alespoň ke zmírnění negativních důsledků dané situace.

Občanská poradna poskytuje poradenství především v těchto oblastech: zadlužení, rodinné a partnerské vztahy, pracovně právní vztahy a dalších. Zájemcům o službu poradna doporučuje se ke konzultaci předem objednat.

Sociální práce v ohrožených rodinách pak nabízí pomoc přímo v rodinách klientů. Sociální pracovníci asistují při zajištění chodu domácnosti, poradí s hospodařením rodiny, pomáhají rozvíjet rodičovské kompetence apod.

Všechny služby jsou bezplatné.

Občanská poradna Litvínov

417 638 954, 721 258 865.

Provozní doba:

  • Pondělí 09:00 – 13:00 14:00 – 17:00
  • Úterý 09:00 – 15:00
  • Středa 09:00 – 15:00
  • Čtvrtek 09:00 – 13:00 14:00 – 17:00
  • Pátek 09:00 – 13:00

Sociální práce v ohrožených rodinách Litvínov

739 244 692, 417 638 956

Konzultační hodiny:

úterý: 15:00 – 17:00