Pečovatel/ka roku 2019: Známe jména oceněných

5. prosince 2019

NÁRODNÍ CENA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB – PEČOVATEL/KA ROKU 2019 zná hlavní oceněné. Jejich jména zazněla při dnešním slavnostním ceremoniálu na pražské Novoměstské radnici. Vlídným slovem jej provázeli patronka Národní ceny Hana Maciuchová a herec Jan Sklenář. Cílem ocenění je podpořit ty, jejichž významným každodenním úkolem je pečovat a pomáhat potřebným. Kdo jsou tedy hlavní ocenění v jednotlivých kategoriích?

Pečovatelka roku
5. prosince 2019 - Pečovatel/ka roku 2019: Známe jména oceněných

František Kotil (Domov sociální péče Hagibor) v kategorii „pobytové služby“

KotilOd počátku v pozitivním smyslu slova výrazně vyčnívá z řady pečovatelů. Naplňuje všechny požadavky kladené na pracovníka v sociálních službách. Vždy pracuje v té nejvyšší kvalitě. Za každým klientem vidí především člověka, a právě ten je pro něj partnerem v jednání. Pečlivě se seznamuje s životními příběhy našich klientů, aby si k nim lépe našel cestu. Pro svůj odpovědný přístup, pečlivou práci, obrovskou míru empatie a vstřícnost, ale i pro svoji veselou mysl, je v pražském Domově sociální péče Hagibor velmi oblíbený. Klienti vědí, že se na něj mohou vždy spolehnout nejen v oblasti péče, ale že je dokáže vždy vyslechnout – a přitom vnímat i nevyřčené.

Vojtěch Zikmund (Domácí hospic Vysočina) v kategorii „terénní služby“

ZikmundV terénní hospicové službě působí už neuvěřitelných 13 let. Po celou tu dobu se setkává se smrtí a vedle profesionality si přitom udržuje nadhled i osobitý přístup, který všem ulehčuje zvládat obtížnou situaci umírání. Jeho spolupráce s rodinou klienta je hluboce lidská. Vyniká ochotou pomáhat druhým, což oceňují nejen klienti ale i kolegové v týmu Domácího hospice Vysočina, se kterými má vynikající vztahy. Možná právě proto, že pracuje s lidmi na sklonku života, se dovede ze života upřímně radovat.

Veronika Scheierová (Diakonie Valašské Meziříčí) v kategorii „ambulantní služby“

ScheierováJe dlouholetou pracovnicí Denního stacionáře Dobromysl Diakonie Valašské Meziříčí, kde působila nejprve dobrovolnicky a poté nastoupila jako pracovnice v sociálních službách. Motivací jí byla i maminka, která v Diakonii také pracovala. Pro své kolegy je vzorem zejména svým empatickým přístupem ke klientům, schopností adekvátně reagovat na jejich aktuální potřeby, profesionalitou, schopností povzbudit v náročných pracovních situacích. Je příkladem člověka, pro kterého je jeho povolání životním posláním.

Robert Knebl (Oblastní charita Znojmo) v kategorii „sociální pracovník“

KneblV Oblastní charitě Znojmo vyniká neutuchajícím elánem a chutí pomáhat mladistvým a mladým dospělým. Klienti si nejvíce cení jeho lidského, rovnocenného přístupu. V kontaktu s nimi je autentický, empatický a zároveň si dokáže udržet hranice. Umí aktivně naslouchat a přivést velmi rychle klienta k podstatě problému, který by měl řešit. Zároveň ho k tomu motivuje. Je členem Komise prevence proti kriminalitě a působí též jako lektor. S profesionálním růstem pomohl velkému množství sociálních pracovníků napříč celou Českou republikou.

Lenka Moravcová (Pečovatelská služba Chotěboř) v kategorii „cena veřejnosti“

MoravcováNa ocenění Pečovatelka roku ji nominovala paní Kaupová, klientka Pečovatelské služby Chotěboř. Ve své nominaci píše: „Setkání s paní Lenkou mne hluboce přesvědčilo o tom, že je první dámou mezi pečujícími. Pečuje o nás dlouho a intenzivně, proto vím, že je ve své práci naprosto profesionální a spolehlivá. Vždy je přívětivá, laskavá, soucitná a snaží se pomoci. Jistě bych mohla její práci chválit ještě dlouho, ale přeji si především, aby má slova zněla upřímně a přesvědčivě. A proto stručně: Díky!“ Tolik jedna z klientek paní Moravcové, pro kterou je její práce opravdovým koníčkem. Svědčí o tom i fakt, že denně dojíždí do zaměstnání 50 km.

Stanislava Krejčíková (Charita Starý Knín) v kategorii „manažer sociálních služeb“

KrejčíkováNominovaná paní Stanislava Krejčíková je velmi empatickou osobou mimořádně citlivého a soucitného srdce a současně je velmi rozhodnou organizátorkou. Tyto dvě vlastnosti ji dovedly k vybudování velkého sociálního díla a jeho dalšímu rozvíjení. Dnes čítá Charita Starý Knín 177 zaměstnanců a poskytuje služby od jižního Kladenska po Voticko a také v Praze, a to pro více než 1000 klientů. Je také velmi schopnou vedoucí. Své kolegy se snaží zbavit nadmíry úředních požadavků zvenku a pomáhá jim tato úskalí překonávat. V týmu svých podřízených udržuje atmosféru radostné spolupráce.

Vyhlášení NÁRODNÍ CENY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB – PEČOVATEL/KA ROKU 2019 se konalo pod záštitou ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové, starostky Městské části Praha 2 Jany Černochové a místostarostky Městské části Praha 2 Alexandry Udženija, která přišla oceněné osobně podpořit. Za ministerstvo pozdravil přítomné ředitel odboru sociálních služeb David Pospíšil.
Poděkování patří též sponzorům, kterými tradičně jsou společnosti HARTMANN – RICO, a. s., IReSoft, s. r. o. a Diakonická akademie, s.r.o.