„Letní verze“ sbírky Krabice od bot pomůže ohroženým dětem s hladkým návratem do školy

14. května 2020

Diakonie ČCE, jeden z nejvýznamnějších poskytovatelů sociálních služeb v ČR a jednička ve speciálním školství, dnes vyhlašuje speciální sbírku na pomoc ohroženým dětem z pěstounských rodin, azylových domů a rodin v nouzi.

„Letní verze“ sbírky Krabice od bot pomůže ohroženým dětem  s hladkým návratem do školy
14. května 2020 - „Letní verze“ sbírky Krabice od bot pomůže ohroženým dětem s hladkým návratem do školy

Nezbývá na školní potřeby, obědy nebo kroužky

Rodiče dětí s postižením jsou už dva měsíce na péči sami. Jejich děti nemohou chodit do školy, do stacionářů ani na terapie, které jim pomáhaly zvládat dopady jejich postižení. Speciální školy pro děti s postižením se navíc už do prázdnin neotevřou. Prohloubily se problémy rodin v sociální tísni, které přišly o příjmy a nedosáhnou na podporu státu. Nezbývá tak na školní pomůcky, obědy nebo kroužky. Pro děti, kterým rodina nemůže pomoci s online výukou, protože nemají počítač, žijí s prarodiči, nebo jejich rodiče nerozumí česky, bude návrat do školy velmi obtížný.

„Propad ve školní výuce a nedostatek informací, systematičnosti ve vzdělávání a nedostatek podpory ohrožuje děti na dalším vzdělávání, vytváří propast mezi dětmi, které doma podporu mají, a těmi, které se nyní učí jen málo nebo nezvládají požadavky školy. Školy a terénní pracovníci nám stále referují o dětech, jež nemají žádné připojení, neúčastní se online výuky, nemají přístup k online zadávání úkolů. Jiné způsoby vzdělávání v domácích podmínkách se musí složitě domlouvat, musí být vůle na straně školy i rodiny, což není vždy automatické,“ říká Pavel Hanych, tiskový mluvčí Diakonie ČCE.

Ne každé dítě má odpovídající přístup k internetu

Mnoho klientů Diakonie jsou rodiny, které z vážných důvodů nemohou dětem zajistit odpovídající podmínky pro vzdělání v domácím prostředí, protože k tomu často nemají ani adekvátní technické vybavení, ani počítačové dovednosti. U rodin poskytujících náhradní rodinnou péči jsou to navíc často senioři, kteří se nevyznají v online platformách, nedovedou pracovat s počítačem a nemají internetové připojení. Absence techniky zároveň brání dítěti získávat podporu od pracovníků Diakonie. Podpůrné služby jsou z nařízení vlády uzavřeny, nyní tedy může probíhat pouze online podpora klientů. Jedná se o zhruba 600 klientů z rodin pěstounů a v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc a přibližně 1 800 klientů sociálně aktivizačních služeb. 

„Rodina osmiletého Hynka měla velké finanční potíže už před epidemií. Hynek má mentální postižení a autismus a každý den docházel do speciální školy. Dojíždění do školy, terapie a další péče o něj neumožňuje rodičům naplno pracovat. Diakonie rodině pomáhala s úhradou Hynkových školních výletů a kroužků, ale také třeba s fakturou za rozbitou pračku. Kvůli koronaviru je však maminka s Hynkem už dva měsíce doma. Musela přestat chodit na brigády a její příjmy se ještě snížily. Školy pro děti s postižením se už tento školní rok neotevřou. Rodina by potřebovala odlehčovací služby, aby mohla alespoň na pár hodin týdně vydechnout a nabrat síly. Na jejich úhradu ale nemá peníze,“ popisuje situaci Zdeňka Sobotová, manažerka projektu Krabice od bot, který je zaměřen na pomoc ohroženým dětem.

Tábory i příspěvky na doučování

Mimořádná sbírka Krabice od bot je zaměřena výlučně na pomoc těmto nejohroženějším skupinám dětí a jejich rodinám. Vybrané finanční prostředky budou použity na zvýšenou podporu ve vzdělávání, aktuálně formou online poradenství, v dalších měsících se budeme věnovat individuální podpoře dětí doučováním odbornými lektory nebo dobrovolníky podle jejich potřeb.

„Pro děti uspořádáme příměstské tábory a pobyty s cílem dohnat zameškanou výuku, připravit děti na návrat do lavic a ulevit rodinám v krizi. Rodinám dětí s postižením, které by si to nemohly dovolit, přispějeme na terapie a odlehčovací služby. A v novém školním roce posílíme doučování a individuální péči v rodinách i klubech, aby se půlroční pauza podepsala na známkách co nejméně,“ dodává Sobotová.

Všechny informace o sbírce a možnostech podpory najdete na www.krabiceodbot.cz.

 

O projektu Krabice od bot

Krabice od bot je největší sbírka vánočních dárků pro děti z chudých rodin v ČR a jediná celorepubliková sbírka, kde nejen obdarovaní, ale také dárci jsou děti. V loňském roce dárci věnovali více než 35 000 dárků. Projekt má dvojí cíl: obdarovat děti z chudších rodin pěkným vánočním dárkem, možná jediným, který letos o Vánocích dostanou, a děti ze zajištěných rodin učit solidaritě. Příjemci dárků jsou děti v sociálně vyloučených lokalitách, azylových domech, krizových centrech, pěstounských rodinách, nízkoprahových klubech či jinde. V doprovodné finanční sbírce Krabice online už Češi darovali téměř dva miliony korun na dlouhodobou pomoc rodinám a dětem v nouzi.