Kvalita sociální práce se podle papírů nepozná

19. června 2018

Do Diakonie ji nalákala kamarádka, ale nemusela ji přemlouvat. Jana Zavřelová vystudovala sociální práci a k oboru ji to velmi táhlo. Od té doby už pěkných pár let pracuje ve Vsetíně převážně s romskou komunitou.

Kvalita sociální práce se podle papírů nepozná
19. června 2018 - Kvalita sociální práce se podle papírů nepozná

Vedete předškolní klub? Pro koho je určen?

Pro děti, které žijí v sociálně nepříznivých podmínkách, dosáhly věku 3 let a komunikují převážně v romském jazyce. Pomáháme jim s přípravou na pravidelnou docházku do mateřské školy. Pomocí písniček a říkadel si osvojují český jazyk a rozšiřují slovní zásobu. Učí se také pravidelnému režimu. Děti, které projdou předškolním klubem, se potom lépe zapojí do kolektivů v mateřských školkách.

Dříve jste též vedla nízkoprahový klub. Jak se obě služby liší?

Nízkoprah je určen dětem a mládeži od 6 do 26 let a jedná se o sociální službu s jasným cílem, cílovou skupinou, principy a metodami práce. Předškolní klub však není ani sociální služba, ani klasické školské zařízení. Proto máme volné pole působnosti. Lze zkoušet nové metody práce, které můžeme postupně zavádět do praxe.    

Co byste na své práci měnila?

Odpověď asi nepřekvapí – byrokracii. Co v dnešní době není na papíře, jako by nebylo. Jenomže „papír snese všechno“, kvalita sociální práce se podle něj nepozná. Rozhodující je přece osobnost pracovníka a jeho přístup ke klientům. Vím, že ukotvení sociální práce zákonem je nutné, ale nic se nemá přehánět. Snížila bych tedy administrativu a ušetřený čas věnovala podpoře klientů v jejich mnohdy nelehkých situacích.

Pracujete převážně s romskou komunitou. Když vzpomínáte na začátky své práce, co Vás nejvíce překvapilo? Na co jste byla nejméně připravená?

jana zavřelováNeexistují návody na to, jak v této komunitě jednat, komunikovat, na co si dát pozor. To musí člověk sám prožít, vyzkoušet, častokrát si nabít, vstát a jít zase dál. V začátcích jsem nejvíce narážela na to, že klienti měli velmi špatné zkušenosti s institucionálními službami. Sociální pracovníky vnímali spíš jako problém, nikoliv jako pomoc. Důležité tedy bylo budovat základní vzájemnou důvěru a respekt. Také jsem si postupně uvědomovala, že i když mou cílovou skupinou jsou děti a mládež, musím pracovat s celou komunitou – i s dospělými. Teprve poté je šance pozitivně zasáhnout do života dětí, mladých a nakonec i celé komunity.

Jaké tři vlastnosti jsou k práci, kterou děláte, nejvíce potřeba?

Trpělivost, protože výsledky jsou často málo viditelné. Nápaditost, protože potíže našich klientů často nemají jedno ozkoušené řešení a je třeba vynalézt řešení nová. A nakonec empatie – schopnost vcítit se a porozumět lidem ve složité životní situaci.

Začínající kolegyně či kolega se Vás zeptá, jaké tři věci si má především hlídat. Co mu poradíte?

Naše práce je psychicky velmi náročná. Proto je důležité si nic z toho, co se děje v životě našich klientů, nebrat osobně. Dále je třeba mít nastavené hranice a dávat si pozor na to, co říkám, komu to říkám a v jakém kontextu. Za třetí mě napadá, že si má člověk hlídat, aby uživatele nečinil závislým na službě, kterou mu poskytuje, a vedl ho k samostatnosti.

Co Vám pomáhá se v práci zlepšovat?

Systematické vzdělávání, odborné stáže v podobných zařízeních a službách, společné přemýšlení s kolegy či supervizorem nad vzniklými situacemi. Také čtu odborné články a samozřejmě sbírám zkušenosti od kolegů z oboru.    

Který moment z Vaší praxe se Vám obzvlášť vryl do paměti?

Požár jednoho z činžovních domů v lokalitě, kde pracujeme. S dalšími pracovníky Diakonie, jsme poskytli celé komunitě potřebnou pomoc a podporu. Dočkali jsme se velkého poděkování. To mě velmi potěšilo. Práce s lidmi na okraji je samozřejmě těžká. Celkově vás však nesmírně obohatí a získáte takové zkušenosti, které vám už nikdo v životě nevezme.

 

Diakonii ve Vsetíně předcházel ROMAklub – nízkoprahový klub zřízený místním farním sborem ČCE. Na jeho základě pak vznikla v roce 2004 Diakonie Vsetín. Vedle služeb pro lidi ze sociálně vyloučených lokalit dnes vsetínská Diakonie nabízí také širokou škálu služeb pro seniory a pro umírající.