Krabice od bot 2018: Když děti darují dětem

26. listopadu 2018

Startuje 7. ročník celostátní předvánoční akce Krabice od bot. Rodiče společně s dětmi opět naplní prázdné krabice pěknými dárky, které udělají radost dětem z chudších rodin.

Krabice od bot 2018: Když děti darují dětem
26. listopadu 2018 - Krabice od bot 2018: Když děti darují dětem

Diakonie Českobratrské církve evangelické oznámila, že letošní ročník celostátní darovací akce Krabice od bot se uskuteční od 26. listopadu do 9. prosince 2018. V těchto dnech se po celé České republice otevře více než 80 sběrných míst, která budou přijímat dary pro děti z azylových domů a chudších rodin.  

Akce má dvojí cíl: obdarovat děti z chudších rodin pěkným vánočním dárkem, možná jediným, který letos o Vánocích dostanou, a děti ze zajištěných rodin učit solidaritě.

Jak název napovídá, základem je obyčejná krabice od bot. Tu spolu s dětmi rodiče naplní vhodnými dárky a pěkně zabalí. Zabalenou krabici s označením pohlaví a věku dítěte (0-17) pak donesou na sběrné místo, kterých je letos přes 80 v celé republice. Sběrná místa se postarají o to, aby se dárky dostaly do správných dětských rukou.

„V loňském roce bylo díky pomoci dětí i jejich rodičů a mnoha dobrovolníků obdarováno na 23 tisíc dětí v sociálně vyloučených lokalitách, azylových domech, krizových centrech, pěstounských rodinách, nízkoprahových klubech či jinde. Zájem veřejnosti roste každý rok a letos očekáváme, že rozdáme kolem 30 tisíc darů,“ uvedla manažerka projektu Zdeňka Sobotová z Diakonie.   

Krabice online – dar, který může změnit kvalitu života

Kromě dárku, který udělá radost, mohou lidé zvolit i jinou formu podpory – dar, který změní kvalitu života a bude dělat radost nejen o Vánocích. Přes web www.krabiceonline.cz  je možné poslat finanční dar v hodnotě, jakou si dárci sami vyberou.

„Takto vybrané prostředky použijeme na zlepšení kvality života dětí a jejich maminek v azylových domech Diakonie – díky těmto darům bude možné postavit dětské hřiště, vybavit hernu nebo financovat doučování, návštěvy muzeí či ZOO, příměstské tábory a další aktivity, které napomáhají kulturně společenskému rozvoji dětí. Vaše dary tak mohou opravdu významně změnit život těchto dětí,“ vysvětluje Sobotová.

Důležité novinky v letošním ročníku

O akci je obrovský zájem veřejnosti. Sběrná místa však mohou přijmout jen tolik dárků, kolik jich dokáží rozdat. Každé sběrné místo si dopředu stanovilo počet dárků, které může shromáždit a uplatnit. Pokud se někdo chystá darovat více krabic, je vhodné se na tom předem dohodnout se sběrným místem, aby nedocházelo k jejich zahlcení. Diakonie se snaží o to, aby se většina dárků rozdala přímo v regionu.

Kdo za akcí stojí

Akci zaštiťují Diakonie Českobratrské církve evangelické a Českobratrská církev evangelická. Z velké části ovšem její hladký chod zajišťují desítky dobrovolníků na sběrných místech po celé republice. Bez jejich ochoty, dobré vůle a obětavé práce by tento projekt vůbec nebylo možné realizovat.

Více informací o projektu, fotografie a zajímavosti najdete na www.krabiceodbot.cz nebo na Facebooku.

Tisková zpráva ke stažení