Jsme tu pro vás už 27 let!

1. listopadu 2016

27 let právě uplynulo od chvíle, kdy bylo založeno první zařízení „porevolučně“ obnovené Diakonie - SOS centrum pomoci (Středisko křesťanské pomoci v Praze, zal. 1.11.1989). Dnes patří Diakonie k největším nestátním poskytovatelům sociálních služeb.

Jsme tu pro vás už 27 let
1. listopadu 2016 - Jsme tu pro vás už 27 let!

Počátky diakonické práce v Čechách se datují až do r. 1864, kdy byl zřízen první farní stacionář pro děti v Krabčicích. V roce 1903 pak byla založena Česká Diakonie, přímá předchůdkyně Diakonie ČCE. S nástupem komunismu však byla její činnost zakázána.

Hned v roce 1989 se ovšem podařilo Diakonii obnovit. A postupnými krůčky rostla a stále roste. Už řadu let patří k největším nestátním organizacím svého druhu. Poskytuje služby na 130 místech v celé republice, působí v deseti zemích světa. 1500 zaměstnanců Diakonie ČCE se stará o tisíce klientů v rozličných životních situacích – od rané péče, pomoci rodinám s dětmi s postižením, přes provoz nízkoprahových klubů pro mládež až po seniorská zařízení či hospic pro umírající. 

Jsme rádi, že tu jsme. A děkujeme za Vaši přízeň.