Jarmark u Ludmily

7. září 2017
Jarmark u Ludmily
7. září 2017 - Jarmark u Ludmily

Máte pocit, že to nejde dohromady? Že tomu tak není, zjistíte, když navštívíte Jarmark u Ludmily na náměstí Míru v Praze. Beatles revival, blešák Dobrobleší, celodenní trhy, středověká hudba, flašinet, irské tance, žesťový orchestr i Jimmy Bozeman band, dechberoucí parkour a pro děti soutěže o krásné ceny. A možná přijde i kouzelník… To vše můžete zažít na 21. ročníku Jarmarku u Ludmily ve čtvrtek 14. září 2017 na Náměstí Míru v Praze 2. Tuto akci připravuje Diakonie ČCE – Středisko křesťanské pomoci v Praze.

Chceme představit a přiblížit široké veřejnosti činnost našich sociálních služeb a dalších neziskových organizací působících v sociální oblasti a upozornit tak na skutečnost, že mezi námi žijí lidé s různým postižením či sociálním znevýhodněním.

I letos se můžete těšit na prodejní jarmark výrobků klientů chráněných dílen z různých částí republiky. Zjistíte, jak se cítí člověk trpící depresí a dozvíte se více o naší službě Následná péče Dobroduš, která pomáhá lidem s duševním onemocněním. Nebo si ve stánku SOS centra zakoupíte drobnost na památku. Dozvíte se přitom něco o jeho fungování a službách, které poskytuje lidem v krizových životních situacích.

Těší se na vás pracovníci Diakonie ČCE – SKP v Praze.

ludmila