Hezké stáří se dá projektovat

14. listopadu 2017

Většina z nás se snaží myslet do budoucna a pozitivně ovlivnit to, co v životě naplánovat lze. Na otázky stárnutí však často zapomínáme. Jaké jsou možnosti života seniorů a kdo se stará o to, aby mohli podzim života prožít důstojně? Jednou z organizací, která se snaží o moderní, komfortní a současně lidský přístup k seniorům, je Diakonie Vsetín. Mají za sebou několik úspěšně realizovaných projektů, které jsou inspirací dalším obdobným zařízením. Jedním z těch, kteří za výstavbou těchto zařízení stojí, je ředitel organizace Ing. Dan Žárský.

V rozhovoru jsme se jej zeptali na jejich zkušenosti s potřebami seniorů v bydlení.

Hezké stáří se dá projektovat
14. listopadu 2017 - Hezké stáří se dá projektovat

Jak při výběru domova pro seniory poznáme, že je kvalitní a poskytuje dobrou péči?

Určitě je to především závislé na lidech, kteří v domovu pracují. Ale to z jedné návštěvy není vždy možné zjistit. Hodně napoví, kolik zde mají v týdnu aktivizací, jak mají zabydlené prostory, zda pracovníci nosí neformální oblečení a také jak domov "voní". Až na druhém místě je to o stavbě samotné. Přesto uvedu příklad. Pokud v domovu pro 52 seniorů máte největší místnost pro dvacet lidí, která současně slouží jako jídelna, asi něco není dobře.

Původní profesí jste designér a u několika vašich projektů jste se podílel na návrzích interiérů. Jaké jsou podle vás zásady pro vytvoření příjemného a útulného prostředí?

Doporučuji především maximálně individualizovat. Každý pokoj by měl mít jiné lustry, jiné závěsy, podlahu, kachlíčky apod. Není to důležité jen pro uživatele, ale také pro návštěvy a personál. Druhý důležitý parametr je "zabydlet prostor". Nejen pokoje, ale také chodby, verandy, společné místnosti, jídelny a další. Našla by se ještě řada dalších principů. V pozadí všech těchto úprav však musí být myšlenka na funkčnost z pohledu uživatele i provozu domova.

Nyní tvoříte nový domov pro seniory Vyhlídka. V čem bude stejný jako předchozí projekty pro seniory a v čem jiný nebo nový?

Protože se jedná o rekonstrukci, jsme determinováni stávajícím skeletem objektu. Již v tom bude tento domov jiný. Chceme uplatnit vše dobré, co jsme se na předchozích dvou postavených domovech naučili. Například ve třetím patře vznikne velký prostor, vhodný pro vzájemné setkávání se s uživateli, rodinami, pracovníky i hosty. Také to bude místo, kde budeme vzdělávat jak naše, tak další pracovníky v těsném spojení s praxí, což není zatím zcela běžné.

Jak složité je financování tohoto projektu?

Mimořádně. Realizovali jsme již řadu projektů, kdy jsme hledali miliony na financování. Zatím to při realizaci dvou domovů bylo 80 milionů korun. Na Domov Vyhlídka jsme získali 24,5 milionu dotaci a zbytek ve výši 15 milionů musíme získat z darů. Menší část již máme také díky metodě Major donors, kterou známe z Kanady a inovativně ji přinášíme do české sociální oblasti. Pro úspěšné získání celé částky hledáme dárce, kteří umí ocenit náš přístup k budování domova, jeho provozu a přesahu do vzdělávání. Rádi zájemce kdykoli provedeme našimi stávajícími zařízeními, aby si sami ověřili, jak se nám v této oblasti daří dosahovat kvalitních výsledků.

Rozhovor byl publikovaný 2.11.2017 v časopisu Rodinný dům.