Dopisy pro radost pomáhají seniorům v izolaci

22. dubna 2020

Už druhý měsíc v izolaci tráví obyvatelé domovů pro seniory a dalších podobných zařízení. Koronavirová krize a vyhlášený celostátní zákaz návštěv pro ně znamená osamělost a často bolestné odloučení od rodin, dětí a vnoučat. Aby se tento čas aspoň trochu zkrátil, zorganizovala Diakonie psaní dopisů těmto osamělým seniorům, do něhož se zapojuje široká veřejnost.

Dopisy pro radost pomáhají seniorům v izolaci
22. dubna 2020 - Dopisy pro radost pomáhají seniorům v izolaci

„V prvních dnech po spuštění dorazilo už 170 dopisů a další přicházejí. Lidé v nich píší povzbudivá slova a vyprávějí o tom, jak se jim samotným daří trávit karanténu. Nechybí často ani obrázky a milé vzkazy psané dětskýma rukama,“ říká mluvčí Diakonie Pavel Hanych.

Dopisy dostávají obyvatelé prozatím šesti seniorských domovů po celé republice. Psaní do domovů dorazí naskenované elektronicky, obyvatelům je pak vytisknou a rozdávají pečovatelé nebo sociální pracovníci. Vybírají třeba podle společných zájmů pisatele a čtenáře.

„S odpovědí si nedělejte starosti“

123Dopisy přinášejí seniorům potěšení, někdy i slzy dojetí, jindy drobné radosti. Mnozí čtou dopisy několikrát, jiným je předčítají pracovníci domovů. „Jednadevadesátiletá žena s Alzheimerovou nemocí se zaradovala, když dostala obrázek od dívky stejného jména jako její pravnučka, kterou nyní nemůže vídat. Jiná, zcela nepohyblivá seniorka, které ovšem stále slouží zrak, četla s dojetím dopis od nevidomého chlapce. Někteří jsou překvapeni, že si nemusí dělat starosti s odpovědí, celý život totiž byli zvyklí na dopisy odpovídat,“ vypráví Hana Čajkovská, která rozdává Dopisy pro radost v domově Diakonie v Myslibořicích na Třebíčsku.