Diakonie vyhlásila veřejnou sbírku na pomoc těm nejslabším

2. dubna 2020

Diakonie otevřela veřejnou sbírku na pomoc těm, kteří dlouhodobě žijí s napjatým rozpočtem, nyní se vlivem ztráty příjmů dostali do velmi svízelné situace.

Diakonie vyhlásila veřejnou sbírku na pomoc těm nejslabším
2. dubna 2020 - Diakonie vyhlásila veřejnou sbírku na pomoc těm nejslabším

číslo účtu 2100 6914 26 / 2010
online platba: jsmesvami.diakonie.cz/dar
DMS DIAKONIECCE 90 na číslo 87777 (dar 89 Kč)

 

Výtěžek veřejné sbírky pomůže konkrétním lidem a rodinám, které se v souvislosti se současnou krizí kolem Covid-19 dostali do těžkých existenčních problémů. Myslíme především na lidi žijící v chudobě a dlouhodobě tíživé sociální situaci, neúplné rodiny, lidi s postižením či lidi pečující o své blízké. Mnozí z nich propadnou nouzovým sítem pomoci státu (například jsou v exekucích či zaměstnáni na DPP apod.). Získané prostředky rozdělíme velmi pečlivě na základě doporučení odborníků z dluhových a občanských poraden nebo azylových domů.

Diakonie má na tomto poli mnohé zkušenosti. Provozuje azylové domy, služby pro rodiny s dětmi, nízkoprahové kluby pro děti a mládež nebo občanské poradny. Dlouhodobě usiluje také o řešení příčin chudoby: pomáhá těm, jež ohrožuje nízká finanční gramotnost nebo slabá orientace v problematice sociální podpory. Organizuje také Krabici od bot, největší sbírku dárků pro děti z chudých rodin v Česku.

 

Diakonie dále v aktuální situaci nabízí:

  • Celostátní informační linku 24 24 878 24 pro ty, kdo potřebují nebo nabízí praktickou pomoc. Jedno číslo obsluhuje celou republiku, zájemce o pomoc propojujeme se všemi organizacemi, o nichž víme.
  • Přehlednou mapu všech nabídek pomoci různých organizací v celé republice na webu diakonie.cz.
  • Bezplatnou krizovou linku 800 567 567 pro ty, kteří v souvislosti s aktuální situací prožívají strach, úzkost nebo obavy a potřebují podporu, porozumění, bezpečí.