Diakonické setkání 2018

Setkání

k duchovní obnově, odpočinku, povzbuzení a potěšení duše

4. – 7. listopadu 2018 v rekreačním středisku Diakonie ČCE Sola gratia v Bystřici pod Hostýnem

Diakonické setkání 2018
Diakonické setkání 2018

Z PROGRAMU

Kateřina Bauerová: exercicie

Existují dvě cesty poznání Boha. Apofatická, ve které si uvědomujeme, že Bůh převyšuje všechna naše slova, všechny naše představy a že žádná naše myšlenka Boha nemůže plně vystihnout. K takové cestě poznání Boha náleží především ticho, ve kterém se snažíme oprostit ode všech představ v naší mysli. Pro nastolení vnitřního ticha v naší mysli a pro oživení našeho srdce nám jako pomůcka slouží kontemplativní technika modlitební praxe křesťanského východu tzv. Ježíšova modlitba. Na druhou stranu ale si uvědomujeme, že poznání Boha, ačkoli jen částečné, je možné a že se nám dává ve své nepoznatelnosti zvláštním způsobem poznat skrze slova či symboly. V této tzv. katafatické cestě nám pomáhají ikony, které nám skrze výtvarné vyjádření prostředkují Boží přítomnost a učení církve. Během duchovní obnovy společně i individuálně propojíme obě cesty poznání Boha a vstoupíme do prostoru, kde se ticho i symboly navzájem potkávají a kde Boží přítomnost může prostoupit jak naši mysl, tak i naše srdce.

Ladislav Moravetz: hudební večer

bohoslužby s vysluhováním večeře Páně

PRAKTICKÉ INFORMACE

  • Začátek setkání je v neděli 4. listopadu v 18 hod. večeří a konec 7. listopadu obědem. Podrobnější informace o programu očekávejte koncem září.
  • Pobyt s plnou penzí 2 205,- Kč. Na pobyt přispívá Diakonie a ČCE podle dohody – bude individuálně nastaveno po přihlášení. Cestovní náklady si hradí účastníci sami.
  • Setkání je určeno lidem z Diakonie i ČCE hledajícím povzbuzení, nadechnutí či posilu.
  • Srdečně zveme všechny zájemce do společenství lidí konajících sociální službu

Pozvánka k tisku

Diakonické_setkání_pozv2018-page-0