Adventní společenství Diakonie

1. prosince 2019

Každý rok připravují lidé z Diakonie, partnerského sboru v Sewickley (USA) a Českobratrské církve evangelické "adventní kalendář" biblických zamyšlení.

Advnentní společenství Diakonie
1. prosince 2019 - Adventní společenství Diakonie

I letos si můžete stáhnout a v adventní a předvánoční době denně číst zamyšlení, která sepsali lidé z Diakonie, přerovského sboru Českobratrské církve evangelické a presbyterního sboru v pensylvánském Sewickley.

Krátká zamyšlení na každý den adventu 2019 tak tvoří společenství, ve kterém se duchovně spojujeme.

Elektronickou verzi tohoto "advetního kalendáře" si můžete stáhnout zde.