Pohodlí na sklonku života

1. února 2018

Dar s velkým D věnujeme v únoru Hospici Citadela ve Valašském Meziříčí.

Pohodlí na sklonku života
1. února 2018 - Pohodlí na sklonku života

Představujeme se

V Hospici CITADELA se staráme o osoby v závěru života, kterým se snažíme ve všech směrech usnadnit a co nejvíce zpříjemnit dobu, kterou u nás tráví. Zároveň poskytujeme pobytové odlehčovací služby pro lidi, kteří jsou zcela odkázáni na pomoc druhých, aby si jejich pečující mohli odpočinout.

Co bychom potřebovali?

Řada z našich pacientů a klientů je ohrožena vznikem dekubitů, proto je nutné jim účinně předcházet. Rádi bychom získali finanční prostředky na nákup antidekubitních pomůcek.

Dar Diakonii