finanční příspěvek

Podpořte Vaším příspěvkem klienty Diakonie. Díky Vašim darům můžeme pomáhat v našich střediskách a školách. Každý měsíc tak můžeme někomu dát třeba konkrétní Dar s velkým D.

Jak můžete přispět

  • rychle a jednoduše online platbou nebo převodem z účtu
  • ze seznamu variabilních symbolů si můžete vybrat a podpořit konkrétní středisko, školu nebo projekt
  • darovat pravidelně libovolnou částku zřízením trvalého příkazu na účet Diakonie číslo 359 6666 359 / 0800, var. symbol 200 (Dar s velkým D - veřejná sbírka)

  • přispět platbou v hotovosti v pracovní dny v naší kanceláři
  • zaslat jednorázovou dárcovskou SMS ve tvaru DMS_cmyk

DMS DIAKONIECCE 30
DMS DIAKONIECCE 60
DMS DIAKONIECCE 90 na číslo 87 777

  • nebo zaslat trvalou dárcovskou SMS ve tvaru

DMS TRV DIAKONIECCE 30
DMS TRV DIAKONIECCE 60
DMS TRV DIAKONIECCE 90 na číslo 87 777

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, Diakonie ČCE obdrží 29, 59 nebo 89 Kč. Více na www.darcovskasms.cz

Děkujeme, že pomáháte tam, kde je třeba!

Dar Diakonii