finanční příspěvek

Podpořte Vaším příspěvkem klienty Diakonie. Díky Vašim darům můžeme pomáhat v našich střediskách a školách. Každý měsíc tak můžeme někomu dát třeba konkrétní Dar s velkým D.

přispět

Jak můžete přispět

Potvrzení od daru: snižte si základ daně

Děkujeme za váš dar! Rádi Vás budeme informovat o jeho využití. Vystavíme vám i potvrzení o daru, díky kterému si snížíte daně (platí pro podnikatele i zaměstnance). Stačí vyplnit informace tady.

Pokud vás již máme v databázi a nedošlo ke změně ve Vašich údajích, není třeba vyplňovat tento formulář. Potvrzení o výši darů obdržíte vždy začátkem roku. 
 

Děkujeme, že pomáháte tam, kde je třeba!

Dar Diakonii