Dobrovolník...

... je člověk, který si volí dobro

Dobrovolnictví ve střediscích a školách

Většina středisek a škol v Diakonii velmi ráda dobrovolníky vítá. Možnosti jejich uplatnění jsou různé - od pravidelných návštěv klientů, přes práci na zahradě až po administrativní činnosti. Některá střediska nabízejí specifické dobrovolnické programy. Projděte si seznam míst, kde a jak se dobrovolníci můžou zapojit. Pro více informací je neváhejte kontaktovat.

Diakonie Brno

 • Nebuď sám - návštěva pacientů Psychiatrické nemocnice v Brně (více)
 • Návštěvy proti samotě - návštěvy osamělých seniorů (více)

Diakonie Střed

 • pravidelná spolupráce s našimi klienty, jednorázová výpomoc na našich akcích (více)

Diakonie Dvůr Králové

 • různé aktivity pro klienty seniory, pomoc s údržbou zahrady, pomoc s prací v interiérech (více)

Diakonie Milíčův dům (Jaroměř)

 • doučování dětí, zajištění volnočasových aktivit (více)

Diakonie Betlém (Klobouky u Brna)

 • návštěvy u klientů, manuální práce na zahradě i v interiéru (více)

Diakonie Krabčice

 • návštěvy klientů, doprovod při procházkách apod. (více)

Diakonie Litoměřice

 • trávení času s klienty, pomoc při různých akcích, pomoc s údržbou prostor apod. (více)

Diakonie Západ

 • dle možností dobrovolníků a nabídky Dobrovolnického centra (více)

Diakonie Most

 • Azylový dům - volnočasové aktivity pro děti, doučování, výuka práce na PC (více)
 • Sociálně aktivizační služby - doučování dětí (více)
 • Dobrovolnické centrum - možnost zapojení do aktivit různých organizací v kraji (více)

Diakonie Myslibořice

 • návštěvy klientů, manuální práce apod. (více)

Diakonie Náchod

 • aktivity s klienty, manuální práce, pomoc s propagací apod. (více)

Diakonie Ostrava

 • různé volnočasové aktivity s klienty, manuální práce, pomoc na zahradě (více)

Diakonie Písek

 • návštěvy a doprovod klientů (více)

Středisko celostátních programů a služeb (celá republika)

 • Projekt DOMA - setkávání a trávení volného času s cizinci, kteří přišli do Čech (více)
 • Středisko pro zrakově postižené - pomoc s převodem kazet do mp3 formátu (více)

Diakonie SKP Praha

 • Dopisování s vězni - písemná komunikace s odsouzenými (více)
 • Dobroduš - setkávání s lidmi s duševním onemocněním (více)
 • Dobrovolnictví v rodinách - trávení času s dítětem, doučování (více)

Diakonie Praha

 • volnočasové aktivity pro lidi s kombinovaným postižením, práce na  zahradě (více)

Diakonie Rýmařov

 • setkávání s klienty, administrativní práce (více)

Diakonie Rolnička (Soběslav)

 • Kamarád pro volný čas - volnočasové aktivity pro klienty (více)
 • Klub dobrovolníků v knihovně - různá podpora rodin dětí s postižením (více)
 • Další možnosti - pomoc s přípravou různých akcí, organizace sportovních kroužků (více)

Diakonie Sobotín

 • volnočasové aktivity pro seniory i pro mladé lidi, (více)

Diakonie Uherské Hradiště (středisko Cesta)

Diakonie Valašské Meziříčí

 • návštěvy klientů, úprava zahrady, péče o pomůcky, pomoc při organizaci akcí apod. (více)

Diakonie Vrchlabí

Diakonie Vsetín

 • návštěvy klientů seniorů, doučování dětí, výpomoc při různých aktivitách, manuální práce, péče o zvířata, fotografování (více)

Humanitární a rozvojová spolupráce

 • dobrovolníci při povodních, pomoc při jednorázových akcích (více)

Speciální škola Čáslav

 • asistence dětem s postižením (více)

Speciální škola Ostrava

 • pořádání akcí pro děti, údržba zahrady a jiné manuální práce (více)

Speciální škola Vrchlabí (pobočky Trutnov, Dvůr Králové, Hradec Králové)

 • asistence dětem (relaxační nebo zájmové činnosti), pomoc při prázdninových akcích, pomoc při vycházkách (více)