naši partneři a dárci

Děkujeme všem, kteří podporují Diakonii, i všem individuálním dárcům! Podpořte nás také.