Vyjádření k procesu tzv. „majetkového vyrovnání“ v Myslibořicích

23. srpna 2016

Praha, 23. 8. 2016: Na ústředí Diakonie ČCE dorazilo několik dotazů ohledně článku „Evangelíci žalují Myslibořice a stát. Chtějí i budovy, které nestavěli“. Článek vyšel 16. srpna 2016 v krajské mutaci (Jihlava a Vysočina) serveru iDNES.cz.

Vyj
23. srpna 2016 - Vyjádření k procesu tzv. „majetkového vyrovnání“ v Myslibořicích

Českobratrská církev evangelická (ČCE) a její Diakonie skutečně usilují v rámci tzv. „majetkového vyrovnání“ o část nemovitého majetku vlastněného v současnosti obcí Myslibořice.  V minulosti majetek patřil „Obecně prospěšnému českobratrskému družstvu pro sociální podniky“. Družstvo o svůj majetek přišlo a následně zaniklo vlivem hrubého nátlaku ze strany státu v padesátých letech minulého století.

Českobratrská církev evangelická a její Diakonie usilují výhradně o tu část majetku, kterou zmiňované „Obecně prospěšné českobratrské družstvo…“ zakoupilo či zbudovalo. Tvrzení, že „Evangelíci … chtějí i budovy, které nestavěli“, je tedy nejen zjednodušující, ale bohužel i nepravdivé.

Českobratrská církev evangelická a její Diakonie si uvědomují, že snaha o navrácení zmiňovaného majetku – řešená v současnosti soudní cestou – uvádí obec Myslibořice v nejistotu. Církev i Diakonie proto od počátku usilují o to, aby bylo o zmiňovaném majetku rozhodnuto v nejkratším možném termínu. V případě rozhodnutí ve prospěch církve a Diakonie budou obě instituce na převodu majetku spolupracovat s obcí tak, aby obci i občanům nevznikla újma.

 

O nás. Diakonie ČCE

Diakonie Českobratrské církve evangelické je druhá největší nestátní organizace zabývající se sociálními službami a občanskou pomocí. Poskytuje sociální, zdravotní a vzdělávací služby ve více než 130 zařízeních po celé republice. Denně pomáhá tisícům klientů v nepříznivých životních situacích. Zaměstnává přes 1500 pracovníků a 1000 dobrovolníků. V Myslibořicích provozuje Diakonie domov pro seniory rozšířený o speciální oddělení „Vážka“ pro péči o lidi s Alzheimerovou chorobou; dále domov pro osoby nad 40 let s lehkým a středním mentálním, případně kombinovaným postižením; a také pečovatelskou a odlehčovací službu.

 

Kontakt

Adam Šůra, tiskový mluvčí, T: 777 198 015, E: sura@diakonie.cz