Vyhlašujeme letní sbírku Krabice online za lepší prázdniny

25. května 2022
  • Most, Jaroměř, města na Plzeňsku. Tamním dětem z rodin ohrožených chudobou chce Diakonie pomoci smysluplně trávit prázdniny.
  • Systémová podpora pro podobné aktivity je v Česku nedostatečná. Podle posledních průzkumů se počet rodin ohrožených chudobou zvyšuje.
  • Diakonie proto spustila sbírku Krabice online a obrací se na dárce. Cílová částka je 365 750 Kč.
 Děti ohrožené chudobou v Česku: Diakonie připravuje projekty na jejich podporu, na realizaci ale ch
25. května 2022 - Vyhlašujeme letní sbírku Krabice online za lepší prázdniny

Praha 25. května 2022 – Diakonie ČCE, jeden z nejvýznamnějších poskytovatelů sociálních služeb v ČR, spouští letní sbírku Krabice online, která pomůže řešit dlouhodobé problémy rodin a dětí ze sociálně znevýhodněných podmínek. Cílem sbírky je realizace volnočasových a sociálně-preventivních aktivit i během letních prázdnin.

Paní Šárka se sama stará o tři děti. Nejmladší syn má autismus, starší děti navštěvují základní školu. Před rokem rodinu postihlo neštěstí – vyhořeli a museli se odstěhovat na ubytovnu. Distanční výuku zvládaly děti velmi těžko. Chyběl jim režim, pravidla, neměli klid na učení. Maminka Šárka na ně kvůli práci nemohla dohlížet tak, jak by potřebovaly. Na konci června pak Šárka přišla o práci. Obě děti čekaly smutné prázdniny, v silách maminky není zaplatit ani krátký výlet.

Příběh paní Šárky není zcela ojedinělý. V preventivních službách Diakonie se potkáváme s dětmi, které nejenže nebyly nikdy na táboře, ale dokonce ani v lese. Prázdniny jsou pro ně obdobím nekonečné nudy, strachu z reparátů a opravných zkoušek ve škole,“ upřesňuje Zdeňka Sobotová, manažerka sbírky Krabice od bot.  

Podle posledních průzkumů se zvyšuje počet rodin, které řeší závažné existenční a finanční problémy. V návaznosti na inflaci a energetickou krizi jich bude v dalších měsících přibývat.

V preventivních službách Diakonie ČCE po celý rok nabízí pomoc se školou, zajímavé kroužky a podporu při starostech doma. Pracuje také s rodiči, kterým pomáhá hledat práci nebo bydlení a rozvíjet rodičovské kompetence. Služby Diakonie dětem v nouzi ročně využije okolo 5 000 ohrožených dětí či teenagerů. Služby takzvané sociální prevence, jejichž cílem je pomoci dětem smysluplně trávit svůj volný čas, připravovat se do školy a zlepšovat se v sociálních dovednostech, případně předcházet odebírání dětí z rodin, nabízí Diakonie v 8 krajích ČR.

Dotace ale sotva stačí na základní provoz služeb, v posledních letech se navíc snižují. Rozvoj nových služeb, vybavení heren, kroužky a výlety se pak neobejdou bez podpory soukromých dárců. To je i případ letních aktivit pro děti na Plzeňsku, Mostecku a Jaroměřsku.

Problém podfinancování preventivních služeb je dlouhodobý, přitom soustavná práce s dětmi je klíčová pro jejich další životní směřování a minimalizaci sociálně patologických jevů. Preventivní programy v problémových lokalitách jsou přínosné i pro jejich široké okolí – dětem se někdo smysluplně věnuje, a ty tak netráví bezprizorně léto v ulicích. Na aktivity během léta chybějí finance a bez přispění dárců by nebylo možné je vůbec realizovat. Pro tyto aktivity v uvedených lokalitách nám v rozpočtu chybí více než 370 tisíc.“ vysvětluje Zdeňka Sobotová.

Důvodů, proč jsou preventivní služby dlouhodobě podfinancované, je hned několik:

  • Nemají vlastní příjmy v podobě plateb od klientů. Logicky musí být zdarma, aby byly co nejdostupnější. 
  • Často se jedná o děti z romských rodin. Sbírky naráží na předsudky okolí. Děti ohrožené chudobou také často sídlí ve strukturálně znevýhodněných regionech, kde mají lidé nižší příjmy i vzdělání.
  • Preventivní práce je dlouhodobý proces. Výsledky se dostavují za dlouho a mohou se zdát malé. Spočívají například v tom, že hoch či dívka nevzdají učení a dokončí základní školu. Pro jejich budoucí život to má ovšem obrovský význam. 
  • Ministerstvo práce a sociálních věcí snižuje dotace na sociální služby s tím, že se mají více podílet obce. Ty ale často nemají zájem tyto aktivity podporovat. Největší problém s financemi letos Diakonie pozoruje v Ústeckém kraji.

„Ze sbírky Krabice online Diakonie podporuje už od roku 2017 sociální služby, které pracují s dětmi a mládeží z ohrožených rodin. Naši sociální pracovníci také mohou díky sbírce poskytnout rychlou finanční pomoc konkrétním rodinám z krizového fondu. Letní volnočasové aktivity již běží v několika našich službách napříč republikou. Chceme je více rozšířit, proto bychom rádi získali prostředky i na podporu konkrétních letních dobrodružství pro děti z Mostecka, Plzeňska a Jaroměřska, kde tyto finance aktuálně chybí,“ doplňuje Zdeňka Sobotová.

Diakonie Most a plzeňská Diakonie zorganizují pro děti příměstské tábory a pobyty pro pěstounské rodiny, se kterými dlouhodobě spolupracuje a zná jejich obtíže. Diakonie v Jaroměři bude celé léto organizovat aktivity pro děti v nízkoprahovém klubu Lucerna. Půjde o společné vaření, taneční kroužek, hudební kroužek nebo třeba o návštěvu místní knihovny.

Kontakt pro média:
Zdeňka Sobotová, sobotova@diakonie.cz, tel. 730 182 571

Adam Šůra, sura@diakonie.cz, tel. 777 198 015