Spouštíme projekt na pomoc ohroženým dětem

24. června 2021

Děti žijící v sociálně znevýhodněných podmínkách se nejčastěji potýkají s problémy v komunikaci mezi školou a rodinami, nedostatečnou podporou a motivací ke studiu, nízkou počítačovou gramotností u dětí i jejich rodičů. Na to reaguje Diakonie projekty ve 4 vybraných lokalitách, které spojuje společný jmenovatel – chybějící podpora a dostupné volnočasové aktivity pro děti z chudých rodin. V těchto městech Diakonie nabídne spolupráci školám a nové motivační a podpůrné programy pro děti.

Spouštíme projekt na pomoc ohroženým dětem
24. června 2021 - Spouštíme projekt na pomoc ohroženým dětem

Projekt je unikátní tím, že ho realizujeme výhradně za peníze individuálních dárců z Krabice online. Díky soukromým darům se budeme moci pustit do aktivit, na které nemůžeme získat dotace, ale jsou z dlouhodobého hlediska velice prospěšné. Aktivně tak hledáme cesty, jak co nejlépe pomáhat a řešit problémy, na které pandemie upozornila,“ uvedl Ivo Mareš, mluvčí Diakonie ČCE.

  • Jaroměř, Vrchlabí, Jilemnice a Vsetín, to jsou 4 města, ve kterých díky darům stovek jednotlivců Diakonie ČCE pomáhá řešit následky koronaviru u sociálně znevýhodněných rodin.
  • Celkem 2,25 milionu Kč na nové služby na pomoc dětem a rodinám v nouzi výhradně z peněz soukromých dárců sbírky Krabice online.

Spolupráce se školou a volnočasové aktivity

 „Prvotní je spolupráce s místními školami, od které si slibujeme rychlejší odhalení problémů v rodinách. Díky této spolupráci můžeme rodinám v krizi začít pomáhat dřív, než se propadnou do hlubokých problémů. Školy o potížích v rodinách svých žáků vědí, chtějí to řešit s rodiči, ti ale nevědí, co s tím mají dělat. A pak je to už celé špatně…,“ vysvětluje Tomáš Hawel, ředitel Střediska Světlo Vrchlabí Diakonie ČCE.

Lucie Pavlistová, ředitelka střediska v Jaroměři   Tomáš Hawel, ředitel střediska ve Vrchlabí   Volnočasové aktivity

„Naši klienti mají téměř bez výjimek finanční problémy, kdy nemohou svým dětem platit kroužky ani jiné volnočasové aktivity. Nedokáží se moc dobře zaměřit na výchovu dětí, není v jejich schopnostech se s nimi učit. Děti pak nevědí, co s volným časem, a rodiče neporadí,“ přibližuje Tomáš Hawel.

Právě proto Diakonie ve Vrchlabí rozvíjí síť volnočasových aktivit, které budou postavené na jedné straně na doučování dětí, na druhé straně na různých zážitkových aktivitách. Aktuálně také buduje síť lidí, kteří budou pravidelně docházet do rodin doučovat děti, což sociální služba dělat nemůže.

Dlouhodobé dopady absence nabídky volnočasových aktivit pro „neorganizované“ děti a mládež pociťují i v Jaroměři, kde díky projektu bude otevřen nízkoprahový klub pro děti a mládež a nabídnou tak novou službu, která ve městě chyběla.

„V Jaroměři neexistuje nabídka volného času pro děti bez souhlasu rodičů. To znamená, že když nechce rodič, dítě nemá šanci se do volnočasových aktivit zapojit. Díky podpoře z fondu Krabice online máme možnost rozjet aktivitu, o jejíž udržitelnost a finanční stabilitu budeme usilovat i po ukončení tohoto projektu,“ dodává Lucie Pavlistová, ředitelka střediska Diakonie v Jaroměři.

Počítačová gramotnost stále pokulhává

Při distanční výuce se ukázalo, že řada rodičů neumí dětem pomoci s technikou, chybějící počítačové dovednosti znemožňují hledání práce i jednání s úřady. Proto se vsetínské středisko Diakonie ČCE rozhodlo dělat kurzy počítačové gramotnosti pro rodiče, kteří využívají jejich služeb. Podobné kurzy chystají i pro děti a mládež.

„Vyspělost společnosti se pozná podle toho, jak je schopná postarat se o své nejslabší. A naši dárci nás každodenně přesvědčují o tom, že Česko je vyspělá společnost. Podpora individuálních dárců nám dává svobodu pouštět se do nových aktivit na pomoc ohroženým rodinám a reagovat na problémy, které se během pandemie prohloubily. Pečlivě sledujeme, jaký dopad bude mít zvýšená podpora na školní úspěšnost dětí a zkušenosti z pilotního projektu chceme využít v další práci se sociálně znevýhodněnými dětmi, které se Diakonie věnuje po celé republice,“ uzavírá Mareš.