Rozdíly v odměnách zaměstnanců v sociálních službách jsou stále propastné

20. září 2022

Platforma 10, tisková zpráva, 20. 9. 2022 - Na společném jednání představitelů Platformy 10 proběhla diskuze o možnostech navyšování mezd zaměstnanců v jednotlivých nestátních organizacích. Z té vyplynulo, že nebude možné, aby navýšení proběhlo ve všech organizacích. Pokud k němu dojde, bude rozhodně v mnohem menším rozsahu, než je inflace, a zároveň menším, než je nárůst platů ve státní sféře. Způsobeno je to tím, že systém financování sociálních služeb je nerovnoměrný. Na rozdíl od organizací zřizovaných státem, potažmo jeho správními celky, nemají nestátní organizace zdroje na dokrytí potřebných financí jednotlivých organizačních jednotek a služeb. Dostávají se tak do stále větších problémů při hledání finančních prostředků na navyšování mezd.

Rozdíly v odměnách zaměstnanců v sociálních službách jsou stále propastné
20. září 2022 - Rozdíly v odměnách zaměstnanců v sociálních službách jsou stále propastné

Nestátní poskytovatelé sociálních služeb dlouhodobě čelí problému rozdílného odměňování pracovníků v sociálním segmentu. Ředitelé služeb jsou nadmíru zatíženi sháněním dostatku finančních prostředků na výplaty svých zaměstnanců a nezbytné výdaje na provoz sociálních zařízení. Na tuto skutečnost letos na jaře upozornila Platforma 10 kampaní Stejná odměna.

Platforma 10 je sdružení nestátních poskytovatelů sociálních služeb a ředitelé těchto organizací se jednohlasně shodují, že za stejnou práci má být stejná odměna. Mezi možnostmi platů u státních organizací a mezd u nestátních poskytovatelů totiž panuje výrazný nepoměr, který ukazuje na nerovnováhu v zabezpečení sociálních služeb.

„Nedostatek peněz na provoz je pro nestátní poskytovatele sociálních služeb dlouholetou noční můrou. Ředitelé neziskových organizací žijí v permanentní nejistotě, zda se jim podaří provoz organizace udržet a řada jejich zaměstnanců začíná mít obavy, jak uživí své rodiny,“ říká Jan František Krupa, národní ředitel sociálních služeb Armády spásy a mluvčí Platformy 10 sdružující největší z těchto nestátních organizací.

„Rozhodně to považujeme za stěžejní téma, které bylo i obsahem jednání s náměstkyní ministra práce a sociálních věcí, paní Zdislavou Odstrčilovou. Shodli jsme se na něm, že je zapotřebí systémová změna financování sociálních služeb tak, aby se zásadní bariéra pro rovnocenné odměňování lidí v sociálních službách odstranila. To je cílem tohoto volebního období, a věříme, že i cílem pana ministra. Je potřeba, aby byly nastaveny rovné podmínky pro jednotlivé poskytovatele, tedy pro jejich zaměstnance, a tedy v přeneseném dopadu pro jejich klienty,uvádí Jiří Lodr, ředitel Diecézní charity Plzeň.

Nestátní organizace usilují o zajištění stability v náročné době, ve které jejich pracovníci každodenně odvádějí nezastupitelnou práci pro ohrožené skupiny lidí, ještě zranitelnější současnou situací. Nižší mzdové ohodnocení u pracovníků nestátních organizací může v době zdražování způsobit nepříjemnou fluktuaci, která sociálním službám a zejména jejich klientům neprospěje. Vždyť úlohou těchto služeb je poskytovat vyrovnanou a stabilní pomoc potřebným. V ní hraje dlouhodobě budovaný vztah mezi klientem a sociálním pracovníkem či pečovatelkou nezastupitelnou roli.

Kampaň Stejná odměna lze podpořit na webu www.stejnaodmena.cz, kde si zájemci mohou dohledat i poslance ze svého kraje, jemuž mohou zaslat osobní dopis k podpoře rovných podmínek v sociálních službách.

Kontakt pro média:

Dalibor Hála
tiskový mluvčí, Diakonie ČCE
hala@diakonie.cz, 724 516 355

Mgr. Tereza Melišová, Armáda Spásy, Komunikace a PR
734 852 239, tereza.melisova@armadaspasy.cz