Novým ředitelem Diakonie ČCE je Jan Soběslavský

31. března 2017

Do funkce jmenovala Jana Soběslavského synodní rada Českobratrské církve evangelické. Českobratrská církev evangelická je zřizovatelem Diakonie. K jmenování došlo na doporučení dozorčí rady Diakonie ČCE a na základě výsledku výběrového řízení.

Novým ředitelem Diakonie ČCE je od 1. dubna 2017 Jan Soběslavský
31. března 2017 - Novým ředitelem Diakonie ČCE je Jan Soběslavský

Jan Soběslavský (37) vystudoval na Karlově Univerzitě v Praze evangelickou teologii a na Masarykově univerzitě v Brně právo. V Diakonii působí dvanáctým rokem. Začínal jako právní poradce na ústředí Diakonie. V roce 2007 se stal ředitelem Diakonie Brno, která pomáhá lidem s duševním, mentálním či kombinovaným postižením a seniorům. Diakonie Brno za dobu působení Jana Soběslavského regionálně rozšířila služby například do Letovic (chráněné bydlení, centrum denních služeb) či Nosislavi (chráněné bydlení).

 Od roku 2010 je Jan Soběslavský též členem správní rady Diakonie ČCE. Ta metodicky vede a koordinuje práci všech středisek a škol Diakonie v České republice. Ve správní radě Diakonie ČCE má Jan Soběslavský na starosti personální práci v Diakonii. S funkcí ředitele Diakonie ČCE se Jan Soběslavský stává též předsedou správní rady Diakonie ČCE.

 Jan Soběslavský je ženatý a má tři děti.