Jak se připravit na povodně? Diakonie spustila projekt Odolná obec

10. srpna 2017

Jedny z nejničivějších záplav historie postihly Českou republiku přesně před 15 lety, v srpnu 2002. Do odstraňování následků povodňových škod se zapojila i Diakonie ČCE, která na různá postižená místa vyslala více než 1000 dobrovolníků a rozdělila 30 milionů korun z povodňové sbírky. Dnes Diakonie organizuje unikátní program „Odolná obec“, jehož cílem je připravit obce na mimořádné události. Zapojily se i ty, jež byly při povodních v posledních letech postiženy nejvíce.

Jak se připravit na povodně? Diakonie spustila projekt Odolná obec
10. srpna 2017 - Jak se připravit na povodně? Diakonie spustila projekt Odolná obec

Praha, 10. 8. 2017: V roce 2002 postihly Českou republiku mohutné záplavy, nejničivější od roku 1845. O život přišlo 17 lidí, v celorepublikovém měřítku bylo postiženo téměř 10 % obcí a přímo či nepřímo povodeň zasáhla celou jednu pětinu obyvatel České republiky. Letos v létě tomu je 15 let od této katastrofální události.

Do následné pomoci se zapojila i Diakonie Českobratrské církve evangelické (Diakonie ČCE). Do terénu tehdy vyslala přes 1000 dobrovolníků, kteří odstraňovali následky povodní přímo v postižených oblastech. K této činnosti jim poskytla komplexní servis včetně vybavení pracovními nástroji či ochrannými pomůckami, zajistila hygienické zázemí, stravování a ubytování.

Také díky velkorysému daru německé Diakonie (Diakonisches Werk Katastrophenhilfe) se tehdy prostřednictvím sbírky podařilo shromáždit přes 30 milionů korun, jež Diakonie při následném monitoringu škod rozdělila konkrétním rodinám, zejména s ohledem na jejich sociální situaci.

České Kopisty  SKMBT_C36017080710330 - kopie  Vědomice

Jak se připravit: Odolná obec

Nejde však jen o napravování následků povodní, je rovněž důležité se na podobné události připravit. Proto Diakonie spustila unikátní projekt Odolná obec, který pomáhá obcím předcházet následkům mimořádných událostí, jako jsou povodně, sucha či rozsáhlé výpadky elektřiny (tzv. blackout). Do projektu se zapojily obce, kde byly škody po povodních posledních let obrovské - například Terezín na Litoměřicku, Soběslav na Táborsku či Rudník na Trutnovsku. Více na www.odolnaobec.cz.

Diakonie a povodně

Pomoci obětem živelních katastrof se Diakonie věnuje od roku 1997 a rozdělila zde více než 67 milionů korun. Je také součástí Integrovaného záchranného systému ČR. V roce 2011 v rámci Diakonie vzniklo Středisko humanitární a rozvojové spolupráce, to je připraveno okamžitě zasáhnout při povodních a stará se také o vzdělávání a motivaci více než 600 dobrovolníků. K dispozici má Diakonie též několik desítek sociálních pracovníků ze svých středisek, kteří jsou vyškoleni v tzv. krizové intervenci. V případě

povodně jsou připraveni uvolnit se ze své běžné práce a spolu s techniky provádět monitoring v zasažených domácnostech. Více na www.povodne.diakonie.cz

Více o Diakonii

Diakonie ČCE je druhá největší nestátní organizace poskytující sociální služby. Na více než 130 místech v celé republice denně pomáhá tisícům klientů, mezi něž patří zejména senioři, lidé s duševním, mentálním či kombinovaným handicapem, lidé s poruchou autistického spektra, nevyléčitelně nemocní a lidé v obtížných životních situacích. Pracuje zde přes 2000 zaměstnanců a 1000 dobrovolníků. Diakonie též poskytuje humanitární pomoc a rozvíjí zahraniční rozvojovou spolupráci.

Kontakt
Pavel Hanych,
oddělení komunikace Diakonie ČCE, T: 608 880 579, E: hanych@diakonie.cz

Tisková zpráva ke stažení