15. květen je Den pro Diakonii

22. dubna 2016

Svatodušní neděle je ve sborech ČCE tradičně spojena s Diakonií. V předchozích letech byla při této příležitosti vyhlašována svatodušní sbírka určené na různé projekty Diakonie. Letos jsme naplánovali svatodušní neděli ještě obohatit. Rádi bychom Vám proto představili novinku – Den pro Diakonii.

15. květen je Den pro Diakonii
22. dubna 2016 - 15. květen je Den pro Diakonii

Protože církev a Diakonie patří nerozlučně k sobě, rozhodli jsme se jejich činnosti provázat a věnovat oběma těmto společenstvím dohromady jednu neděli. Rádi bychom toto vzájemné propojení prohloubili především v oblasti duchovní péče a pastorace. Letos proto chceme sborům a jejich kazatelům nabídnout pro inspiraci různé biblické texty, modlitby či kázání, která se týkají tématu služby a pomoci druhým a lze je použít pro přípravu bohoslužeb. Slibujeme si, že tato duchovní, liturgická a společenská rovina vzájemné propojení jen posílí.

Co říká o Dni pro Diakonii ředitel Diakonie a diakonický kaplan?

 

Kromě bohoslužeb proběhne rovněž svatodušní sbírka. Její výtěžek bychom letos rádi věnovali na organizaci rehabilitačních pobytů v rekreačním areálu Sola gratia, který Diakonie převzala do správy. Těchto pobytů se budou účastnit klienti Diakonie, především děti ze speciálních škol, lidé se zdravotním postižením a také senioři. Pro klienty bude připraven odborný rehabilitační program, který jim pomůže zlepšit jejich tělesný i psychický stav, budou mít možnost účastnit se různých výletů a také se setkat a strávit čas se svými kolegy - klienty z jiných zařízení.

Podívejte se na komentář klienta Marka

 

Věříme, že Den pro Diakonii pomůže nejen lepšímu dialogu církve a Diakonie, ale také přinese klientům Diakonie radost do života.

 

Chcete přispět na svatodušní sbírku?

Číslo účtu je 7171717171/2700, variabilní symbol 911 120 xxxx

(xxxx je číslo sboru, u ostatních dárců 2016)

 

Chcete si stáhnout potřebné texty nebo potřebujete více informací?

www.denprodiakonii.cz