Přesvědčte se,...

...že pomoc má mnoho tváří.

DIAKONIE pro média

Vyberte si...

Kontakt pro média

Pavel Hanych, vedoucí Oddělení komunikace

facebook twitter  instagram  youtube linked in

Co můžeme dále nabídnout?

Příběhy klientů v péči Diakonie

O tom, zda a jak se pomoc potřebným osvědčuje, s jakými problémy se setkávají, se nejlépe dozvíte přímo od klientů. S etickým přístupem zprostředkujeme autentické příběhy handicapovaných, sociálně vyloučených, stárnoucích a dalších lidí v tíživé situaci, kterým jsou naše sociálně zdravotní služby především určeny.

Reportáže - návštěvy středisek Diakonie

Po celé republice provozujeme více než 140 zařízení. Všechna místa můžete navštívit a podívat se, jak se u nás žije klientům domovů pro seniory, azylových domů nebo hospice. V libovolný okamžik (pracovního) dne obslouží, ošetřuje Diakonie ČCE až 2500 klientů najednou!

Další projekty a témata

  • problematika sexuality lidí s mentálním postižením nebo demencí
  • Lifetool - poradna pro užívání asistivních technologií (počítače ovládané očima aj.)
  • portál Pečuj doma s mnoha praktickými radami pro ty, kdo pečují o své blízké
  • projekty „DOMA a DOMA v Praze“ určené azylantům, kteří se chtějí zapojit do života v české společnosti
  • tréninkové pracoviště MATTEO pro lidi s postižením nebo alkoholovou demencí
  • mobilní nízkoprahové kluby pro děti a mládež, které přijedou až za vámi
  • humanitární a rozvojová spolupráce - přispíváme ke globálnímu rozvoji a pomáháme lidem při humanitárních katastrofách
  • metodicko-edukační centrum Institut důstojného stárnutí, jehož informační snahy mají za cíl změnu problematického postoje veřejnosti ke stáří, stárnutí a umírání ad. 

Experti

Diakonie nabízí dále základnu specialistů - pro diskuse v médiích, odborné komentáře a stanoviska apod.

Kampaň OTEVŘENO SENIORŮM: Stáří nám může dát víc...

  • televizní klip 60 sec sledujte zde
  • televizní klip 30 sec sledujte zde