Přesvědčte se,...

...že pomoc má mnoho tváří.

DIAKONIE pro média

Vyberte si...

Kontakt pro média

Adam Šůra, redaktor, kontakt pro média
Pavel Hanych, vedoucí Oddělení komunikace

 Facebook Twitter Youtube

 

Co můžeme dále nabídnout?

Příběhy klientů v péči Diakonie

O tom, zda a jak se pomoc potřebným osvědčuje, s jakými problémy se setkávají, se nejlépe dozvíte přímo od klientů. S etickým přístupem zprostředkujeme autentické příběhy handicapovaných, sociálně vyloučených, stárnoucích a dalších lidí v tíživé situaci, kterým jsou naše sociálně zdravotní služby především určeny.

Reportáže - návštěvy středisek Diakonie

Provozujeme 26 středisek, 7 speciálních škol a mateřskou školu po celé ČR. Všechna místa můžete navštívit a podívat se, jak se žije klientům chráněných dílen, domovů stáří, občanských poraden, azylových domů nebo hospicu. V libovolný okamžik (pracovního) dne obslouží, ošetřuje Diakonie ČCE až 2500 klientů najednou!

Další projekty a témata

  • problematika sexuality lidí s mentálním postižením nebo demencí
  • Lifetool - poradna pro užívání asistivních technologií (počítače ovládané očima ad.)
  • portál Pečuj doma s mnoha praktickými radami pro ty, kdo pečují o své blízké
  • projekty „DOMA a Buď sousedem" určené uprchlíkům (akomodační programy pro migranty)
  • projekt „Ne-násilí“ určený obětem trestných činů (vykořisťování a obchod s lidmi)
  • humanitární a rozvojová spolupráce - přispíváme ke globálnímu rozvoji a pomáháme lidem při humanitárních katastrofách
  • metodicko-edukační centrum Institut důstojného stárnutí, jehož informační snahy mají za cíl změnu problematického postoje veřejnosti ke stáří, stárnutí a umírání ad. 

Experti

Diakonie nabízí dále základnu specialistů - pro diskuse v médiích, odborné komentáře a stanoviska apod.

Příběhy, které svět nevidí

Česká televize uvedla cyklus dokumentů, jejichž tématem jsou životní příběhy lidí, kteří se dostali, často ne vlastní vinou, na okraj společnosti, a jimž pomáhají církevní organizace - Diakonie ČCE nebo Charita ČR. Sledujte zde...

Kampaň OTEVŘENO SENIORŮM: Stáří nám může dát víc...

  • televizní klip 60 sec sledujte zde
  • televizní klip 30 sec sledujte zde