Historie diakonie čce

Diakonie Českobratrské církve evangelické (DČCE) byla založena, respektive znovuobnovena 1. června 1989 jako zvláštní zařízení církevní služby Českobratrské církve evangelické (ČCE). Navázala na činnost České Diakonie (celým názvem: Česká Diakonie, spolek evanjelický pro ošetřování nemocných a chudých), která vznikla v roce 1903 a působila až do roku 1952.

Tehdy totalitní státní moc v naší zemi všechny spolky zrušila a církev již dále nesměla organizovat veřejnou sociální službu. Stále zde však existovala určitá forma sociální práce, alespoň uvnitř sborů ČCE v podobě tzv. křesťanské služby.

V druhé polovině 80. let se v církvi vytvořilo neformální uskupení odborníků i laiků, kteří promýšleli různé možnosti sociální práce církve - diakonické práce. Mírná změna v chování státu vůči církvím v roce 1989 našla připravenou skupinu lidí ochotných vytvářet a pracovat v nově vznikající organizaci.

Mezi službami, které obnovená Diakonie rozvíjela jako první na začátku 90. let, byly služby krizové pomoci v Praze, stacionáře pro děti s mentálním postižením vznikající na různých místech republiky a byla založena také první střediska poskytující domácí péči o seniory a zdravotně postižené. Došlo též k převzetí tří do té doby státních domovů důchodců, a to v Krabčicích (v roce 1991), v Myslibořicích a v Sobotíně (obou v roce 1992). Posléze se služby Diakonie rozšířily o střediska působící na poli sociální prevence, jako jsou nízkoprahové kluby určené dětem a mládeži, dále domy na půli cesty a azylové domy. V roce 2003 přibyly do rodiny Diakonie také služby hospice.

Jedním z mezníků dále bylo oddělení speciálních škol ze středisek pro děti s mentálním a kombinovaným postižením. K tomuto kroku musela DČCE přistoupit v roce 2006, aby dodržela podmínky nového školského zákona. Dnes provozuje sedm speciálních škol určených především dětem s mentálním a kombinovaným postižením. V roce 2015 ke školám Diakonie přibyla také mateřská škola v Chebu, kde jsou vzdělávány děti do 7 let.

Humanitární pomoci se DČCE věnuje od roku 1997 a rozdělila zde více než 67 mil. Kč, od roku 2011 se touto prací zabývá Středisko humanitární a rozvojové spolupráce. V srpnu 2010 vyhlásila Diakonie sbírku na pomoc obětem záplav v Libereckém a Ústeckém kraji. Do povodňové pomoci se DČCE zapojila také v červnu 2013 vyhlášením veřejné sbírky a pomocí s odklízením následků v terénu.

V posledních letech Diakonie rozvíjí sociální podnikání a vytváří chráněná pracovní místa.