Ing. Hana Sklenářová
Pozice: náměstkyně ředitele

Telefon: 242 487 829
Mobil: 736 627 699
E-mail: %dyo4Zhgc8m%C2~76hAsVW7r