Diakonie čce: pomoc má mnoho tváří

Spravujeme 130 zařízení v ČR

Diakonie ČCE je organizačně rozdělena mezi střediska, školy a servisní jednotky, které můžeme najít po celé republice. Dohromady jich je 37. Tyto organizace se dále dělí na zařízení - jednoduše řečeno pobočky, v nichž se poskytují různé služby. Těch je v současné době více než 130.

Máme pobočky ve 13 krajích

Naše pobočky-zařízení jsou rozmístěny asi v 80 městech a obcích po ČR, s výjimkou Pardubického kraje. Jejich síť je v různých krajích různě hustá. Naše zařízení vznikají především podle aktuálních potřeb klientů.

Pomáháme v 10 zemích světa

Kromě České republiky pomáhá Diakonie i v jiných, rozvojových zemích. Působí zde především prostřednictvím Střediska humanitární a rozvojové spolupráce. Výsledky práce můžete hledat v Moldávii, Ukrajině, Kambodži, Myanmaru, Iráku, Sýrii, Jordánsku, Etopii a Zambii.

Právě teď pomáháme 2500 klientům

Číslo vyjadřuje, jakou kapacitu mají naše sociální, zdravotní a vzdělávácí služby. Neznamená, že každý den navštíví naše zařízení takový počet lidí, ale při plném využití všech našich služeb k tomu může dojít. Číslo se průběžně mění podle vznikajících a zanikajících služeb. Počet se zvyšuje také během mimořádných událostí.

Jaká čísla by Vás mohla zajímat dále?

 • Pracuje u nás více než 2000 lidí - od sociálních pracovníků, pečovatelů a zdravotníků přes údržbáře a uklízečky až po administrativní pracovníky a manažery. Každý je potřebný!
 • Dochází k nám více než 1000 dobrovolníků, kteří s nadšením přikládají ruku k dílu. Docházejí do domovů pro seniory, do rodin s dětmi, píší si s vězni, pomáhají při povodních nebo třeba natírají ploty.
 • Jsme jedním z 47 členů Eurodiakonie - evropského sdružení církevních organizací.
 • V Čechách působíme od roku 1903.

Kolika lidem jsme pomohli za rok?

 • 2845 seniorů a nemocných navštívily naše pečovatelky a ošetřovatelky přímo doma
 • 296 nevyléčitelně nemocných jsme doprovázeli až do konce
 • 1095 seniorů a lidí s demencí u nás našlo důstojný a bezpečný domov
 • 3938 pečujícím jsme pomohli prostřednictvím projektu Pečuj doma
 • 3774 lidem jsme nabídli pomocnou ruku v situacích, které se mnohdy zdají bezvýchodné
 • 569 obětí obchodu s lidmi a jinak vykořisťovaných využilo naše služby
 • 576 dětí, maminek a mladých lidí u nás přečkalo nejtěžší chvíle bez pořádného domova
 • 498 rodinám se podařilo překonat náročnou situaci a žijí stabilním životem
 • 1130 dětí a mladých lidí trávilo svůj volný čas v nízkoprahových klubech
 • 335 rodin v rané péči jsme podporovali při výchově dětí s postižením
 • 186 rodin doprovázíme při pěstounské péči
 • 422 dětí chodí do našich mateřských a speciálních škol
 • 299 lidí s postižením našlo práci na chráněných pracovištích
 • 334 lidí s postižením tráví smysluplně svůj čas v denních centrech a stacionářích
 • 207 lidí s postižením u nás našlo domov
 • 245 lidí s postižením jsme naučili žít ve společnosti samostatně
 • ve 202 odborných kurzech jsme proškolili 2484 pracovníků
 • a mnoha dalším

(Čísla vycházejí ze statistik roku 2016)