Interní servisní portál

pro zaměstnance Diakonie ČCE

Tato sekce je určena pracovníkům Diakonie ČCE především v oblasti komunikace a fundraisingu.
Vyberte si v menu níže.