Z našich středisek: Diakonie Rolnička

Diakonie Rolnička v Soběslavi je církevní nezisková organizace, která nabízí služby více než 80 dětem a dospělým s mentálním postižením z celého Táborska. Kromě nabídky sociálních služeb provozuje chráněnou dílnu, čajovnu a úzce spolupracuje se speciálními školami Rolnička. Ty poskytují vzdělání dětem od 3 let až do dospělosti. Díky vlastní dopravě mohou všichni do Rolničky denně dojíždět a neztrácejí tak kontakt se svými rodinami.

Z našich středisek: Diakonie Rolnička
23. srpna 2016 - Z našich středisek: Diakonie Rolnička