Z našich středisek: Diakonie Citadela

Diakonie ČCE - hospic Citadela ve Valašském Meziříčí.