Diakonie Sobotín: na cestě k člověku

Naše cesta ke klientovi = naše cesta k člověku
Představujeme rekonstruované prostory střediska Diakonie v Sobotíně na Šumpersku. U vnější podoby však nezůstáváme: důrazem na kvalitu péče i lidský přístup směřujeme k tomu, aby každá naše cesta ke klientovi byla skutečnou cestou k člověku.

Diakonie Sobotín: na cestě k člověku
23. září 2016 - Diakonie Sobotín: na cestě k člověku

 

Diakonie Sobotín uzavřela čtyřletý projekt, který měl za cíl zlepšit kvalitu života klientů. V rámci projektu proběhly rozsáhlé rekonstrukční práce. Budovy Domova pro seniory a Domova se zvláštním prošly modernizací. Klientům se tam dnes nabízí moderní apartmánový typ bydlení s jednolůžkovými či dvoulůžkovými pokoji s hygienickým zázemím.

Nešlo ale jen o vylepšování materiálních podmínek. Součástí projektu byl i výcvik zaměstnanců Diakonie Sobotín v péči o klienty. „Šlo nám o změnu uvažování,“ říká ředitelka sobotínského střediska Hana Řezáčová. „Tedy ne vnímat klienty jako pacienty, ale jako lidi s bohatou životní historií. Znamená to primárně se nezaměřovat na to, co už naši klienti nedokáží, ale naopak se snažit v našich klientech objevit to, co pro ně v jejich životech bylo důležité a pomoci jim to zachovat.“

Nové metody práce se seniory v Diakonii Sobotín vycházejí především z takzvaného Psychobiografického modelu rakouského zdravotníka Erwina Böhma. Jeho metody reagují na skutečnost, že stále častěji tvoří klientelu domovů pro seniory lidé s psychickými omezeními – například s demencí. To vyžaduje změnu přístupu pečovatelů, kteří jsou většinou trénováni v poskytování péče lidem bez psychických omezení. Zjednodušeně řečeno, nejde už jen o to v čas klientovy podat léky či jídlo. Klíčové je naučit se klientovi porozumět.

Metoda profesora Böhma spočívá v porozumění klientovi skrze jeho osobní příběh, „individuální biografii“. Osobní vyprávění umožňuje zjistit, co na klienta působí podpůrně: jaká úprava prostředí mu vyhovuje, jaké návyky ho udržují v kondici, na jaké rituály je zvyklý, jaké předměty denní potřeby jsou mu blízké. Většinou to nejsou ty současné, ale takové, na který si klient zvykl během svého života. Není proto výjimkou, že domovy pro seniory, které s metodou profesora Böhma pracují, shánějí například padesát a více let starý nábytek – takový, který se klientům především vtiskl do paměti. Cílem Psychobiografického modelu péče, je porozumět individualitě klienta a na základě toho aktivizovat jeho duši, tělo a podpořit klienta v maximální autonomii a schopnosti rozhodovat o svých záležitostech.

Čtyřletý projekt Diakonie Sobotín nazvaný Naše cesta ke klientovi = Naše cesta k člověku byl podpořen z Programu švýcarsko – české spolupráce.