Dar klientům Diakonie

Domov, bezpečí, šanci na důstojný život, nové přátele i nové dovednosti. To už třicet let v Diakonii nalézají lidé, kterým pomáháme. Nic z toho by nebylo možné bez vašich darů. Přidejte se, abychom se mohli i v dalších letech starat o ty, kdo potřebují naši pomoc a péči.

(například „babička“, „milý kolega František“ nebo název Vaší firmy apod.)
(pro správný tvar slovesa na certifikátu)

Vaše údaje jsou u nás v bezpečí. Jak je zpracováváme, najdete na www.diakonie.cz/moje-udaje

třimínusjedna=

Pozn.: položky označené * jsou povinné.

Obrázková galerie

Organizátor

Diakonie ČCE
E-mail: %hoy-~l7VX~nZZag9brhTj
Telefon: 730182571
Adresa: Belgická 22, 120 00 Praha 2
WWW: http://www.diakonie.cz

Další informace

Finanční prostředky se shromažďují na dárcovském účtu Diakonie. Dary jsou určeny na podporu klientů a rozvoj středisek a škol Diakonie a rozdělujeme je v interních grantových řízeních, do kterých se může přihlásit jakákoli organizační jednotka Diakonie se svým projektem. O využití vašich darů vám budeme pravidelně dávat vědět na e-mail.