Rok pomoci Diakonie lidem zasaženým válkou na Ukrajině

Image
Holčička s ukrajinskou vyšívankou
Diakonie ČCE pomohla bezmála 6 000 ukrajinských uprchlíků k integraci v České republice. Polovinu z nich tvoří ženy, zbytek školní a předškolní děti.
Přímo na Ukrajině rozdává prostřednictvím partnera 6 000 teplých jídel denně. Dárci v ČR přispěli na aktivity Diakonie částkou převyšující 15 milionů korun.
16/02/2023

Diakonie ČCE pomáhá ukrajinským lidem postiženým válkou v ČR i přímo v zasažených oblastech na Ukrajině. Finanční sbírka, ve které se doposud sesbíralo přes patnáct milionů korun, slouží například k úhradě 6 000 teplých jídel, které Diakonie denně rozdává prostřednictvím partnerských organizací přímo v zasažených městech Izjum a Kupjansk. V tuzemsku pak Diakonie pomáhá tisícům ukrajinských uprchlíků celou řadou aktivit a padesát uprchlíků také zaměstnává.

Diakonie ČCE, jeden z největších poskytovatelů sociálních služeb v ČR, pomáhá lidem zasaženým ukrajinskou válkou díky celé šíři svých služeb na území České republiky. Prostřednictvím svého Střediska humanitární a rozvojové spolupráce Diakonie ČCE pak neméně významnou část pomoci uskutečňuje přímo v zasažených oblastech Ukrajiny.

Pomoc v ČR

Diakonie se napříč svými středisky a často ve spolupráci s církevními sbory mateřské Českobratrské církve evangelické zapojila do pomoci bezmála 6 000 uprchlíků v České republice. Polovina z nich jsou ženy, zbytek tvoří školní a předškolní děti, v menší míře také muži a mladiství.

Diakonická střediska zajišťují pro příchozí uprchlíky sociálně-aktivizační služby, podporu při hledání zaměstnání, psychosociální pomoc, pomoc rodinám s dětmi, dětská centra, výuku češtiny a další integrační aktivity. V pomoci s integrací příchozích hraje velkou roli také česká ukrajinská diaspora, která řadu uprchlíků vstřebala a aktivně spolupracuje s místními organizacemi Diakonie.

V Diakonii ČCE také v uplynulém roce začalo v různých střediscích pracovat padesát uprchlic. Některé pracují v přímé péči jako pečovatelky či ošetřovatelky, další jsou zaměstnány jako pracovnice při integraci příchozích uprchlíků. Například paní Yulia, která pochází z Kyjeva a vzděláním je právnička, ale již řadu let se věnuje hlavně kreativě, výrobě textilních hraček a fotografování. Do Čech přijela v březnu s dvanáctiletým synem a hned se zapojila do aktivit na pomoc uprchlíkům. Založila dětský výtvarný kroužek a organizovala ženská setkání.

Yulia přišla do Diakonie na konverzační klub, ale velmi brzy začala fotit, natáčet různé akce a přivedla řadu dalších nadaných žen. Dnes pracuje v našem pražském Středisku celostátních programů a služeb na plný úvazek, učí další zájemce, jak tvořit, a poté, co nasbírala zkušenosti na adventních trzích, koordinuje přípravy na jarní farmářské trhy. Kreativní dílna bude navíc podporovat dětskou hernu a vytvářet senzorické a rozvojové hračky a pomůcky,“ říká Dalibor Hála, mluvčí Diakonie ČCE, a dodává: „Zaměstnávání ukrajinských uprchlíků na českém pracovním trhu má bohužel celou řadu bariér. Jazyková vybavenost, častá potřeba zkrácených úvazků, protože většinovou částí uprchlíků jsou matky starající se o děti či neuznávání vzdělání. I přesto je ve střediscích Diakonie zaměstnáno padesát žen, které do Čech přicestovaly v minulém roce a v našich řadách se jim snažíme poskytnout maximální podporu.“

Kristýna Bašekoordinátorka pomoci uprchlíkům z Diakonie Vrchlabí, k tématu dodává: „Ukrajinské ženy jsou odhodlané pracovat, bohužel náš region nenabízí dostatek vhodného pracovního uplatnění ženám s vysokoškolským vzděláním, bez stoprocentní znalosti češtiny a velmi často s malými dětmi. Proto ve Vrchlabí mimo kurzů českého jazyka a poradenství zajišťujeme ve spolupráci s profesionálními personalisty také kurzy na podporu zaměstnanosti či pomoc s hledáním práce na dálku. Naše pomoc spočívá zejména v propojování lokální nabídky s poptávkou a naopak. To je výhoda menších měst.“

Ve vrchlabském středisku spustili také vzdělávací program pro české pedagogické pracovníky, který je připravuje na specifika práce s ukrajinskými dětmi uprchlými před válkou. A naopak ve spolupráci s tamní školou vytvořili žádaný kurz asistenta pedagoga pro ukrajinské ženy.

Unikátní psychologická pomoc poskytovaná v ukrajinštině

Od června 2022 nabízí SOS centrum Diakonie ČCE v Praze bezplatnou psychologickou podporu lidem z Ukrajiny zasaženým válkou. O psychologickou podporu se stará Olena Novitska, ukrajinská psycholožka a krizová interventka. Konzultace jsou v ukrajinském jazyce, což pomáhá od prvního okamžiku s navázáním důvěry mezi ní a klienty. Zároveň je Olena členkou týmu terapeutů SOS centra, se kterými po profesní stránce komunikuje v českém jazyce.

Paní Olena v posledním půlroce pomáhala krizovou intervencí klientům, kteří se dostali do tíživé životní situace spojené s útěkem z válkou zasažené Ukrajiny. Mezi případy, s nimiž se doposud setkala, lze najít válkou a odloučením zničené vztahy, úzkostné poruchy vycházející z prožitých traumat (např. panické ataky způsobené běžnou zkouškou sirén v Praze každou první středu v měsíci, které evokují sirény z bombardovaných měst na Ukrajině) či posttraumatický stresový syndrom způsobený traumatizujícími zážitky z válečného konfliktu.

Krizová intervence v ukrajinštině je služba poměrně nestandardní, zároveň i nadstandardní a je o ni ze strany ukrajinsky mluvících imigrantů velký zájem. Prakticky ihned po spuštění tohoto projektu měla paní Olena plnou kapacitu.

Pomoc přímo na Ukrajině

Středisko humanitární a rozvojové spolupráce Diakonie ČCE celý uplynulý rok pomáhá lidem ve válkou zasažených oblastech Ukrajiny. Prostřednictvím lokálních partnerů v Charkovské oblasti a organizace Myrne Nebo rozdává ve městech Izjum a Kupjansk 6 000 teplých jídel denně a další materiální pomoc. Humanitární aktivity Diakonie jsou hrazeny z prostředků sbírky vyhlášené ihned po invazi v únoru 2022, ve které se do dnešního dne vybralo na patnáct milionů korun.

Další partnerské organizace pomáhají díky prostředkům z finanční sbírky Diakonie:

  • evakuovat do bezpečí sirotky a děti bez domova z oblasti Kyjeva (bezprostředně po napadení v únoru 2022),
  • podporovat vnitřně vysídlené obyvatele,
  • poskytovat humanitární pomoc (potraviny, léky, hygienické potřeby apod.),
  • podílet se na evakuaci lidí v Doněcké oblasti.

Konkrétní aktivity jsou popsané na stránkách Střediska humanitární a rozvojové spolupráce Diakonie ČCE.

Pozvánka na setkání ukrajinské a české komunity

Středisko celostátních programů a služeb Diakonie ČCE při příležitosti smutného ročního mementa nepřátelské invaze na Ukrajinu zve na setkání ukrajinské a české komunity s názvem Světlo ve tmě/Світло у темряві. Setkání se uskuteční v pátek 24. února od 18.00 v kostele svatého Martina ve zdi (Martinská 8, Praha 1). Večerem bude provázet hudba, umění, duchovní zamyšlení a naděje, že i v temných dobách lze najít světlo v podobě společenství lidí, kteří chtějí pomáhat a není jim lhostejný osud druhých.

Kontakty pro média:
Dalibor Hála, mluvčí Diakonie ČCE, hala@diakonie.cz, tel. +420 724 516 724
Tereza Gyurjánovágyurjanova@ewing.cz, tel. +420 603 980 841
Kristýna Baše, koordinátorka pro práci s uprchlíky – Diakonie Vrchlabí, pratele@diakonievr.cz, tel. +420 605 840 647
Kristina Ambrožová, ředitelka Humanitárního a rozvojového střediska Diakonie ČCE, ambrozova@diakoniespolu.cz, tel. +420 773 349 369