Diakonie má nového ředitele

Diakonie má nového ředitele
1. 4. 2014

Diakonie ČCE má nového generálního ředitele. Této funkce se 1. dubna ujímá Petr Haška (48), dosavadní ředitel střediska Diakonie v Myslibořicích. Ve funkci nyní vystřídal Davida Šourka, který vedl Diakonii od roku 2008.

Petr Haška působí v Diakonii už více než 20 let. Jeho profesní život je spjat se seniorským domovem Diakonie v Myslibořicích na Třebíčsku. Začínal tu jako zástupce ředitele a vedoucí hospodářství. Od roku 2001 až dosud pak sám středisko řídil. V letech 2011 až 2014 byl také členem dozorčí rady Diakonie a působil v roli manažera pro etické řízení Diakonie.

Petr Haška je absolventem ekumenické teologie na ETF UK v Praze. Je ženatý, s manželkou Libuší mají šest dětí.

 

Petr Haška se ve své zastřešující ředitelské funkci stává zároveň předsedou správní rady Diakonie ČCE, čtyřčlenného orgánu, který řídí celou organizaci. „Můj předchůdce David Šourek posunul Diakonii k větší profesionalitě, vyšší prestiži. Na to bych rád navázal. Nepovažuji se za nějakého velkého revolucionáře. V mnohých rozjetých věcech bych rád spolu s dalšími členy týmu správní rady pokračoval,“ říká sám nový ředitel. „Aktuální je otázka způsobu řízení a členění Diakonie. Chtěli bychom dále budovat velkou, silnou a jednotnou Diakonii, při zachování vší pestrosti a různorodosti, která je v jednotlivých střediscích a službách napříč republikou dostupná,“ dodává.

 

Diakonie letos oslaví již 25. výročí své obnovené činnosti. Oslavy se odehrají na sklonku léta, 13. září 2014, a to právě v dosavadním působišti nového ředitele: V krásných, důstojných prostorách památkově chráněného barokního zámku v Myslibořicích zde v Domově na zámku Diakonie pečuje o sto dvacet seniorů. 

Děkujeme našim partnerům a dárcům

 

 

                   INBORN

                                                                    

                  

                                                                                                       

                                                                                              

                

    

NAZEV WEBU