Diakonie ČCE slaví 25. výročí obnovené činnosti!

Diakonie ČCE slaví 25. výročí obnovené činnosti!
3. 6. 2014

Právě v těchto dnech si připomínáme čtvrtstoletí obnovené činnosti Diakonie. Po čtyřiceti letech totality a zákazu diakonické služby nastala v roce 1989 mírná změna v přístupu státu vůči církvím (ještě před listopadovou revolucí). Připravená skupina lidí v církvi ochotných vytvářet a pracovat v nově vznikající organizaci uspíšila obnovení diakonické činnosti, k němuž došlo již 1. června 1989. Během následujících 25 let se podařilo vybudovat velkou a silnou organizaci, jejíž pomoc má skutečně mnoho tváří a podob.

Z diakonické historie

„Služba chudým, nemocným či jinak potřebným byla vždy v životě církve věcí zásadního významu,zdůrazňuje ředitel Diakonie ČCE Petr Haška. Počátky institucionalizované diakonické práce v českých zemích se datují do roku 1864, kdy byl zřízen první farní stacionář pro děti v Krabčicích pod Řípem.

Později vznikala řada diakonických spolků, jež poskytovaly sociální, výchovné a zdravotnické služby, z nichž přímou předchůdkyní dnešní Diakonie ČCE byla Česká diakonie, založená roku 1903. Činnost spolků byla podstatně omezena druhou světovou válkou a zcela zakázána s nástupem totalitního režimu.

Změna poměrů a novodobé dějiny

Obnovení diakonické práce v evangelické církvi bylo vyvoláno podněty zevnitř církve, avšak nebylo by možné bez souhlasu rozpadající se totalitní moci komunistické státní správy. „Tento souhlas byl ústně vysloven 10. května 1989 a ještě týž den usnesla synodní rada (vedení církve, pozn. red.) zřízení Diakonie ČCE od 1. června 1989,“ vzpomíná první ředitel novodobé Diakonie Karel Schwarz.

Mezi službami, které Diakonie rozvíjela jako první na začátku 90. let minulého století, byly služby krizové pomoci v Praze, stacionáře pro děti s mentálním postižením vznikající na různých místech republiky, byla také založena první střediska poskytující domácí péči o seniory a lidi se zdravotním postižením. Velkým úkolem bylo zpětné převzetí zestátněných domovů důchodců po čtyřiceti letech (Krabčice, Myslibořice, Sobotín). Tím byl položen základ programu pobytových služeb pro seniory. Později se Diakonie rozrostla o střediska působící v oblasti sociální prevence, jako nízkoprahové kluby pro děti a mládež, domy na půl cesty nebo azylové domy). Před deseti lety byl také otevřen první diakonický hospic.

Diakonie dnes

Dnes je Diakonie ČCE druhou největší nestátní organizací zabývající se sociálními službami a občanskou pomocí. Celorepublikově poskytuje sociální, zdravotní a vzdělávací služby – denně pomáhá tisícům klientů v nepříznivých životních situacích - ve více než 110 zařízeních po republice (střediska, speciální školy). Pracuje zde přes 1500 zaměstnanců a 1000 dobrovolníků. Diakonie ČCE nabízí 125 sociálních služeb registrovaných dle zákona o sociálních službách. Více na www.diakonie.cz a facebook.com/diakonie-cce

Připojené soubory

Děkujeme našim partnerům a dárcům

 

 

                   INBORN

                                                                    

                  

                                                                                                       

                                                                                              

                

    

NAZEV WEBU