Vedení Diakonie ČCE má celou situaci v Sobotíně pod kontrolou

23. 4. 2015

"Vedení střediska DČCE v Sobotíně převzalo zodpovědnost za podávání léků svým klientům, aby nedošlo k ohrožení jejich zdraví nebo života" říká ředitel Diakonie ČCE Petr Haška

 

Středisko DČCE v Sobotíně již od poloviny března písemně informovalo VZP, lékaře, klienty, jejich rodinné příslušníky, registrující orgán, starosty obcí i vedení DČCE o možných situacích, které mohou nastat v případě nedohody na podmínkách budoucí smlouvy střediska s VZP.

K uzavření nové smlouvy s VZP nedošlo, proto VZP zajistila od 1.4. nového poskytovatele ošetřovatelské péče, kterou je ADP Charity Šumperk.

Problém nastal v okamžiku, kdy praktičtí lékaři pojištěncům VZP odmítli indikovat hrazené podávání léků a tudíž ani ADP Charity Šumperk nemohla léky podávat.

Ředitelka střediska DČCE v Sobotíně Hana Řezáčová, kritickou situaci řešila zajištěním podávání léků zdravotním personálem střediska DČCE v Sobotíně.

Současně ředitelka střediska v Sobotíně pokračovala v jednáních s VZP a zahájila jednání s Ministerstvem práce a soc. věcí a Ministerstvem zdravotnictví s cílem nalézt co nejdříve legitimní řešení.

 

Děkujeme našim partnerům a dárcům

 

 

                   INBORN

                                                                    

                  

                                                                                                       

                                                                                              

                

    

NAZEV WEBU