V Poslanecké sněmovně byla představena charta Pro důstojný život seniorů v ČR

V Poslanecké sněmovně byla představena charta Pro důstojný život seniorů v ČR
1. 10. 2012

U příležitosti Mezinárodního dne seniorů a Evropského roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity uspořádala v pondělí 1. října 2012 Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR ve spolupráci s Asociací krajů ČR, Diakonií Českobratrské církve evangelické a Radou seniorů ČR kulatý stůl na téma Charta občanské společnosti – Pro důstojný život seniorů v České republice.

Setkání, na němž kromě zástupců pořádajících organizací Jiřího Horeckého, Ivany Stráské, Davida Šourka a Zdeňka Pernese diskutovali ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek, zmocněnkyně vlády pro lidská práva Monika Šimůnková, zástupkyně Kanceláře veřejného ochránce práv Petra Zdražilová a bývalý předseda vlády Vladimír Špidla, se konalo v pondělí 1.října od 11.00 hodin v prostorách Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

Kulatý stůl představil dokument obsahující deset tezí a z nich vyplývajících požadavků, jehož cílem je přispět v české společnosti k vytvoření prostředí pro respektované a sebevědomé stárnutí. Dokument inspirovaný podobnou chartou vytvořenou v roce 2010 ve Švýcarsku byl v závěru setkání slavnostně podepsán. Kulatý stůl uzavřela tisková konference.

Děkujeme našim partnerům a dárcům

 

 

                   INBORN

                                                                    

                  

                                                                                                       

                                                                                              

                

    

NAZEV WEBU