Reakce na článek v Právu

24. 4. 2015

Díky odvaze paní ředitelky střediska DČCE v Sobotíně Hany Řezáčové, eskaloval dlouhotrvající problém ve financování sociálních služeb a v hrazení zdravotní péče, poskytované v domovech pro seniory a v domovech se zvláštním režimem.

Událostí v Sobotíně, díky odvaze paní ředitelky Hany Řezáčové, eskaloval dlouhotrvající problém ve financování sociálních služeb, v tomto konkrétním případě hrazení zdravotní péče, poskytované v domovech pro seniory a v domovech se zvláštním režimem.

Situace, jak ji popsala paní redaktorka Práva je zmatečná a účelová, ale alarmující je prohlášení tiskového mluvčí VZP.

Přitom situace je docela přehledná, jen je potřeba dosáhnout toho, aby každý plnil svoje povinnosti:

  1. zajistit zdravotní péči za své pojištěnce je povinna zdravotní pojišťovna
  2. poskytnout ošetřovatelskou péči má ze zákona praktický lékař (byť např. prostřednictvím zdravotní sestry v pobytovém zařízení sociálních služeb)
  3. pobytové sociální služby nemají povinnost poskytovat zdravotní péči, pokud nemají uzavřenou smlouvu se zdravotní pojišťovnou ani nejsou povinni takovou smlouvu uzavřít
  4. pokud jsou poskytovány zdravotní služby, mají být náklady s tím spojené hrazeny ze zdravotního pojištění

A teď otázka:

Jaké jiné subjekty v rámci prostředí české republiky dlouhodobě provádí činnost, kterou jim objednavatelé hradí jen ve výši 50 – 60 % nákladů? V pobytových sociálních službách trvá taková situace řadu let – objednavatelem v této situaci je pojištěnec (senior - klient služby), za kterého má zaplatit náklady na zdravotní péči zdravotní pojišťovna. V případě zdravotnických zařízení a terénních služeb pojišťovna náklady uhradí, ale v případě pobytových sociálních služeb uhradí jen zhruba  poloviční výši nákladů za srovnatelný odborný zdravotnický výkon. Proč je tato situace považována za normální?

Paní ředitelka ze Sobotína měla právo nepodepsat smlouvu, která ji jako jednu smluvní stranu znevýhodnila. To, že takové rozhodnutí má velmi znepokojující důsledky je pravda, ale viník není paní ředitelka, viník je systém financování zdravotní péče v ČR, který legalizuje diskriminaci poskytovatelů pobytových sociálních služeb a znevýhodňuje jejich postavení v systému. Spoléhá na sociální cítění manažerů v sociálních službách, zvyklých pracovat trvale s nedostatkem finančních prostředků.

Považuje-li někdo v případě Sobotína uživatele jejich  služby za rukojmí, tak je potřeba nahlas říci, že rukojmími systému jsou především poskytovatelé sociálních služeb  a s nimi logicky i všichni jejich klienti! 

Senior – uživatel pobytové sociální služby má právo na poskytování odpovídající zdravotní péče, pobytové sociální služby mají kvalifikované pracovníky, jejichž prostřednictvím jsou schopni poskytovat pro pojišťovny (potažmo stát) nejlevnější a stejně kvalitní zdravotní péči ve srovnání s jinými službami. Nabízí se otázka – co brání tomu tuto situaci narovnat? Pozor na zaklínadlo, že v systému nejsou peníze, dá se začít srovnáním nákladovosti jednotlivých odborností zdravotní péče.

 

Ing. Milada Brašnová, ředitelka domova pro seniory Senior residence Terasy z.ú., Plzeň  

 

Děkujeme našim partnerům a dárcům

 

 

                   INBORN

                                                                    

                  

                                                                                                       

                                                                                              

                

    

NAZEV WEBU