Právo znovu o Diakonii Sobotín: „Nedostatečné hrazení od VZP nutí propustit sestry."

27. 4. 2015

Nejen Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, ale i 100 ředitelů a ředitelek různých zařízení působících v sociální sféře se rozhodlo veřejně podpořit Diakonii Sobotín. Mnozí z nich také napsali do deníku Právo, které o dění v Sobotíně informoval minulé úterý. Paní redaktorce musela být ta záplava reakcí až nepříjemná. Mnozí z ředitelů i ředitelek se leckdy vyjadřovali dost ostře. Také ale vysvětlovali, že to, co se děje v Sobotíně, není žádný výstřelek, ale systémový problém, který se týká všech. A paní redaktorka o tom v sobotu napsala.

Za to děkujeme! Její článek (na rozdíl od toho předchozího) se bohužel neobjevil na internetu. Nepovažujeme proto za korektní ho zde publikovat celý. Vybíráme jen z názorů, které paní redaktorka citovala a které ředitelé i ředitelky zaslali i nám:

-       „V situaci, v jaké je Diakonie v Sobotíně, se nachází většina pobytových sociálních zařízení v republice. Úvaha o zajištění zdravotnických služeb externím poskytovatelem, tak jak to vyřešil domov v Sobotíně, mi leží na stole již několik let, ale doposud jsem na rozdíl od nich nenašla odvahu ji realizovat,“ napsala deníku Právo Kamila Vilímková, ředitelka Domova pro seniory Jitřenka v Opočně.

-       Ředitel Domova se zvláštním režimem Svojšice Vítězslav Forman je přesvědčen, že za pár měsíců i oni přijdou o sestry a nebude mít kdo klientům podávat léky. „V našem zařízení je celkem 110 klientů mentálně postižených a klientů s jinou psychiatrickou diagnózou. Nedovedu si představit situaci, kdy v zařízení nejsou zdravotní sestry s danou specializací. Nicméně naše situace je obdobná, vydržíme udržet zdravotní sestry do konce června. O úhradách za výkony sester se s VZP soudíme déle než rok, dvakrát jsme byli úspěšní, ovšem hned následovalo jejich odvolání. Řešení pro nás existuje takové, že budeme volat převozovou službu, ta odveze klienty do nemocnice Kolín a zpět. Nemocnici to VZP proplatí,“ poznamenává Forman a varuje, že v ohrožení se můžou ocitnout tisíce starých a nemohoucích lidí.

-       „Mluvčí VZP uvádí, že jen deset procent pobytových středisek se s pojišťovnou nedomluvilo na úhradových mechanismech. Jenomže to je přepočítáno na lůžka odhadem osm tisíc klientů. A to už je masa lidí v ohrožení,“ dodává ředitel Domova Svojšice Vítězslav Forman.

Děkujeme našim partnerům a dárcům

 

 

                   INBORN

                                                                    

                  

                                                                                                       

                                                                                              

                

    

NAZEV WEBU