Jiří Pavlica: Kdo je mladý a kdo starý?

Jiří Pavlica: Kdo je mladý a kdo starý?
19. 4. 2012

Významný český muzikant, skladatel, primáš Hradišťanu a vzácný člověk s velkým srdcem Jiří Pavlica podpořil diakonickou soutěž ve zpěvu seniorů - SeniorStar, kterou pravidelně pořádá vsetínské středisko. Přečtěte si znění jeho pozdravu a úvahy, která se netýká pouze zpívajících seniorů, nýbrž přemýšlí vůbec nad fenoménem stáří a stárnutí a nad tím, kdo je vlastně mladý nebo starý a a proč. 

Vážení a milí,

žijeme v době, která, zdá se, přeje více mladším, dravějším a energičtějším z nás a zapomíná tak trochu na to, že teprve s věkem a zkušenostmi přichází moudrost, která život činí plnohodnotným. Vždyť ne náhodou měli dříve při řešení důležitých záležitostí společnosti rozhodující slovo "stařešinové rodu".  Tato výsada stáří se dnes postupně vytrácí s dynamicky se rozvíjejícím světem kolem a záleží na každém,  jak se s touto zkušeností vyrovná,  jak si zachová  správný odstup a nenechá se zviklat ve své  moudrosti  seniorského věku. A k této moudrosti patří i zachování aktivního přístupu k životu a pozitivní myšlení. Pro povzbuzení si dovolím připojit pár myšlenek.
 
Jsem mladý jako moje naděje
a starý jako moje beznaděje.
 
Jsem mladý jako moje víra
a starý jako moje pochybnosti.
 
Jsem mladý jako moje nadšení
a starý jako moje bědování.
 
Jsem mladý jako můj úsměv
a starý jako moje náladovost.
 
Jsem mladý jako moje ctnosti
a starý jako moje hříchy.
 
Jsem mladý jako můj úžas
a starý jako můj stereotyp.
 
Jsem mladý jako moje radost
a starý jako moje nuda.
 
Jsem mladý nebo starý podle toho,
zda mám chuť být mladým nebo starým.
 
Srdečně zdraví a všechno dobré přeje Jiří Pavlica.

 

Více o soutěži SeniorSTAR čtěte zde.

Děkujeme našim partnerům a dárcům

 

 

                   INBORN

                                                                    

                  

                                                                                                       

                                                                                              

                

    

NAZEV WEBU