Diakonie ČCE oslavila 25 let. Na zámku v Myslibořicích

Diakonie ČCE oslavila 25 let. Na zámku v Myslibořicích
22. 9. 2014

Diakonie působila v našich zemích sice mnohem delší dobu, ale nový počátek nastal právě před pětadvaceti lety. Jako celá řada dalších institucí v naší zemi i Diakonie Českobratrské církve evangelické se znovu ustavila během dramatických přeměn roku 1989. Tento rok také předurčil její dnešní podobu, kdy je Diakonie ČCE druhou největší neziskovou organizací poskytující sociální služby a občanskou pomoc v ČR i zahraničí.

Máme 110 zařízení ve dvanácti krajích a 1500 zaměstnanců. V libovolný okamžik všedního dne využije našich služeb 2200 lidí. Je tedy co slavit!

Zázemí letošní oslavě poskytlo Středisko v Myslibořicích. Všem jeho zaměstnancům za to patří velký dík! Myslibořický zámek sloužící dnes jako diakonický domov odpočinku ve stáří nabídl všem hostům dostatečně velké a pohodlné prostory, takže ani vytrvalý déšť nemohl průběh oslav překazit.

Úvodní bohoslužba připomněla, že diakonická práce – služba bližním – má své kořeny v dávných evangelijních časech. Následující zdravice se pak především ohlížely za uplynulým čtvrtstoletím. Upozorňovaly na to, že služba dává životu mimořádnou, jinde nepoznanou náplň, ale je také neustále ohrožovaná všemožnými riziky. Třeba špatným pochopením služby, která se děje bez respektu k tomu, komu je „pomáháno“. Nebo taky prostě tím, že není z čeho sloužit; „nejsou zdroje“. S obojím se ovšem Diakonie CČE za uplynulých 25 let naučila vyrovnávat. Do budoucnosti jdeme s důvěrou.

 

Oslavy provázel pestrý kulturní program: folkové duo se střídalo s klasickou hudbou a vše zakončila tancovačková harmonika. Zvláštní dík patří Středisku křesťanské pomoci v Litoměřicích. Jeho klienti vytvořili a nacvičili „Satirickou divadelní komedii Hodinář Pérko“, kterou obecenstvo odměnilo silným potleskem.

Všem účastníkům a hostům byla také představena nová publikace zachycující 25 let Diakonie Českobratrské církve evangelické.

KOR_komplet5_25_Diakonie.pdf

Děkujeme našim partnerům a dárcům

 

 

                   INBORN

                                                                    

                  

                                                                                                       

                                                                                              

                

    

NAZEV WEBU