Česko navštívil prezident německé Diakonie

Česko navštívil prezident německé Diakonie
23. 11. 2015

Pan Ulrich Lilie, Prezident Diakonie Deutschland, poctil během víkendu svou návštěvou naši Diakonii ČCE. Prezident organizace, která v Německu zaměstnává téměř půl milonu lidí, navštívil Prahu a prohlédl si také střediska Diakonie v Litoměřicích a Krabčicích. Zbyl čas i na rozhovory na aktuální společenská témata či plánování další spolupráce dvou sesterských organizací.

 

Ulrich Lilie se v Praze v sobotu zúčastnil zasedání synodu Českobratrské církve evangelické. Večerní rozhovor s kolegy z české Diakonie se nesl v duchu aktuálního evropského tématu, jímž je uprchlická krize. Prezident mluvil o svých zkušenostech z Německa, kde je situace nesrovnatelně složitější, než  u nás. Vyzval především k přemáhání strachu a z něho plynoucích snah o jednoduchá a rychlá řešení. Jeho slova dokreslila neformální páska na jeho zápěstí s logem Diakonie a nápisem "Refugees welcome".

 

 

Návštěva Centra denních služeb v Litoměřicích.
Zleva: Ulrich Lilie, prezident Diakonie Deutschland , Pavel Výchopeň - bývalý ředitel Diakonie ČCE, Zdeněk Bárta - člen dozorčí rady litoměřické Diakonie, farář, chartista a disident.

 

V neděli prezident německé Diakonie navštívil bohoslužbu v Litoměřicích, kde si zároveň prohlédl zrekonstruované prostory místního střediska Diakonie. V sousedním Terezíně navštívil restauraci Klobouk, která zaměstnává lidi s postižením. Kolečko návštěv pak zakončil velkou exkurzí v seniorském zařízení: Domově odpočinku ve stáří v Krabčicích pod památnou horou Říp.

Setkání přineslo celou řadu zajímavých rozhovorů i nových možností spolupráce.

Po závěrečném srdečném rozloučení s Ulrichem Liliem na pražském Letišti Václava Havla s vděčností konstatujeme, že partnerské zahraniční vztahy zdaleka nemusí být pouze formální. Naopak, plány dalšího setkávání a sdílení společných diakonických témat jsou nadějným výhledem pro spolupráci ve dnešní sjednocené Evropě.

 

  

S Alešem Gabryszem, ředitelem střediska v Krabčicích.

 

 

Prohlídka krabčického Domova.

  

ph
 

Děkujeme našim partnerům a dárcům

 

 

                   INBORN

                                                                    

                  

                                                                                                       

                                                                                              

                

    

NAZEV WEBU