V červenci pracujeme a rehabilitujeme se

V červenci pracujeme a rehabilitujeme se
1. 7. 2015

Dar s velkým D je v červenci určen pro dvě střediska, a to pro středisko v Soběslavi a středisko v Praze 5. Na co tento měsíc přispějeme?

Představuje se první středisko...

Středisko Rolnička v Soběslavi je křesťanské centrum poskytující sociální, vzdělávací, terapeutické, pracovní a rehabilitační služby šité na míru dětem a dospělým s různými typy postižení a jejich rodinám.

Jak s klienty pracujeme?

Jednou z osvědčených terapeutických metod používaných v Rolničce je rehabilitace. V rámci ní nabízíme individuální i skupinové mobilizační a kondiční cvičení, masáže a hydroterapii.

Léčebné masáže jsou vhodné zejména u klientů s chronickými, bolestivými stavy, kde napomáhají k uvolnění spasmů ve svalech, optimalizují kloubní pohyblivost, mobilizují trávicí soustavu a stimulují krevní oběh a lymfatický systém. Pravidelně prováděná masáž působí rovněž na emocionální vyrovnanost a celkově napomáhá k psychické pohodě klientů.         

Co bychom proto chtěli?

Rádi bychom tuto fakultativní službu poskytovali také klientům na našem pracovišti v Táboře, kde vybavení pro rehabilitaci dosud chybí. Chtěli bychom zakoupit masážní rozkládací stůl, který bude sloužit 30 dospělým klientům s mentálním a tělesným postižením, kteří navštěvují centrum denních služeb a sociálně terapeutickou dílnu.

Kolik to bude stát?

Cena masážního stolu Optima Harmony je 18 029 Kč.

 

Kliknutím zvětšíte   Kliknutím zvětšíte

 

Představuje se druhé středisko...

V sociálně terapeutické díle střediska v Praze 5 Stodůlkách doprovázíme mladé lidi s postižením, absolventy praktických škol a speciálních odborných učilišť, kteří v době vstupu do služby nejsou schopni uplatnění v běžném, asistovaném, či chráněném zaměstnání. Proto se snažíme rozvíjet jejich dovednosti, schopnosti a pracovní návyky (jako je dochvilnost, pravidelný režim, vytrvalost, komunikativnost, pečlivost, ohodnocení vlastní práce apod.) tak, aby toto uplatnění později nalezli.

Co proto plánujeme udělat?

Hlavní náplní naší práce jsou výtvarné aktivity, mezi něž patří i zácvik v některých tradičních řemeslech, jako je práce s keramikou, šití, vyšívání a tkaní. Jelikož je řada našich klientů vyučena v oboru tkadlec-tkadlena, rádi bychom pořídili nový tkalcovský stávek.

S tkalcovským stávkem se lehce pracuje a je ideální pro klienty, kteří hůře ovládají jemnou motoriku. Tato technika navíc umožňuje další návazné aktivity v dílně – z utkaného plátna poté děláme tašky, povlaky na polštářky apod. Nový stávek by byl navíc použitelný i pro ty klienty, kteří jsou méně pohybliví a práce na větším stavu, na kterém je potřeba zapojení nohou, je pro ně nemožná.

 Kolik na to budeme potřebovat?

Přesně 3 285 Kč.

 

Kliknutím zvětšíte   Kliknutím zvětšíte  Kliknutím zvětšíte  Kliknutím zvětšíte

Děkujeme, že spolu s námi pomáháte, kde je třeba.

Děkujeme našim partnerům a dárcům

 

 

                   INBORN

                                                                    

                  

                                                                                                       

                                                                                              

                

    

NAZEV WEBU