Kde a jak pomáháme

Diakonie ČCE poskytuje služby ve více než 110 zařízeních po celé ČR
(střediska a speciální školy). Aktuálně poskytujeme 132 registrovaných sociálních služeb.

V Diakonii ČCE pracuje přibližně 1500 zaměstnanců a 1000 dobrovolníků.

Péče a podpora poskytovaná v zařízeních Diakonie směřuje k tomu, aby klienti mohli žít v co největší míře svým běžným a důstojným způsobem života.

 

Ročně využije služeb DČCE okolo*:

 • 300 dětí a dospělých ve speciálních školách a školkách, praktických školách a kurzech  pro lidi s postižením 
 • 210 rodin s dětmi v rané péči 
 • 30 dětí vyžadujících okamžitou pomoc
 • 1 350 dospělých v pečovatelských službách      
 • 40 lidí v hospici pro umírající
 • 465 dětí a dospělých ve stacionářích a denních centrech
 • 790 dětí a dospělých v pobytových zařízeních   
 • 130 lidí v chráněném bydlení       
 • 400 dětí a dospělých v sociálně aktivizačních programech a terapeutických dílnách
 • 390 dětí a dospělých v krizové situaci v domech na půl cesty a azylových domech
 • 180 dětí a dospělých v odlehčovacích službách
 • 100 lidí v sociální rehabilitaci
 • 12 900 kontaktů a návštěv v různých typech poraden (krizová životní situace)
 • 30 670 kontaktů s dětmi a mladými dospělými (nízkoprahová zařízení)
 • 12 300 kontaktů s rodinami v terénu       

 *) Data vycházejí ze statistik roku 2013.

 

Podpořte naše služby a projekty příspěvkem na sbírkové konto: 359 6666 359 / 0800

Vyberte pro svůj příspěvek konkrétní středisko, školu či projekt

Nebo kupte dárek a udělejte radost sobě i těm, kdo potřebují pomoc! www.darek.diakonie.cz

Děkujeme

Děkujeme našim partnerům a dárcům

 

 

                   INBORN

                                                                    

                  

                                                                                                       

                                                                                              

                

    

NAZEV WEBU