Zpráva o činnosti 2014

Jsem tady ještě doma?

Diakonie ČCE v roce 2015 zrealizovala projekt Jsem tady ještě doma?, který si klade za cíl informovat veřejnost o tom, jaké existují možnosti úprav domácností, kde žije senior se sníženou pohyblivostí nebo soběstačností. Praktická brožura, vydaná v rámci projektu, přináší spoustu užitečných rad, jak zajistit bezpečí pohybu i zabezpečení domácnosti a jak odstranit různé bariéry. Součástí brožury je rovněž průřez nabídkou různých kompenzačních a zdravotnických pomůcek, tipy, kde získat finanční příspěvky, nebo i možnosti jiných forem bydlení, včetně sociálních služeb, a v neposlední řadě kontakty na řadu institucí, kde lze nalézt  pomoc.

Pomoc má mnoho tváří - Čtvrtsloletí obnovené Diakonie

V letošním roce si připomínáme čtvrtstoletí obnovené činnosti Diakonie. Po čtyřiceti letech totality a zákazu diakonické25_Diakonie_web.pdf služby nastala v roce 1989 mírná změna v přístupu státu vůči církvím (ještě před listopadovou revolucí). Připravená skupina lidí v církvi ochotných vytvářet a pracovat v nově vznikající organizaci uspíšila obnovení diakonické činnosti, k němuž došlo již 1. června 1989. Během následujících 25 let se podařilo vybudovat velkou a silnou organizaci, jejíž pomoc má skutečně mnoho tváří a podob.

Podpora rozvoje komunitního systému integrovaných podpůrných služeb

podpora rozvoje - IDS.pdfInstitut důstojného stárnutí Diakonie ČCE vydal publikaci, jejímž cílem je inspirovat místní a krajské samosprávy k  podpoře komunitních zdravotně sociálních služeb a podnítit odbornou diskusi na toto téma. 

Senioři si přejí žít a stárnout doma, v prostředí svých blízkých. Současně v následujících letech počet seniorů v České republice rychle poroste. V mezinárodním srovnání je v České republice stále nedostatečná podpora seniorů v jejich domácím prostředí ze strany obcí a nízká koordinovanost zdravotních a sociálních služeb. Zahraniční zkušenosti ze zemí, jako je například Švédsko, přitom ukazují, že klíčovou roli v celém systému podpory a služeb pro seniory by měly sehrát právě obce a samospráva.

Diakonický kalendář 2014 - POMOC MÁ MNOHO TVÁŘÍ

Kalendar_diakonie2014.pdfKalendář pro rok 2014 přináší momentky ze života a každodenní praxe diakonické rodiny. Zachycuje pestrost  a šíři naší společné pomoci a přibližuje práci a poslání celé Diakonie ČCE.

Pokyny pro začínající pečovatele

 

Co dělat, když Vám vracejí blízkého z nemocnice a vy se o něj chcete postarat? A přitom

jste v této oblasti začátečník… Připravili jsme několik základních informací a výčet prvních kroků, které byste měli učinit. Jeden po druhém, pěkně metodicky, abyste na něco nezapomněli.

Leták je součástí projektu Pečuj doma. Více...

Spokojené bydlení ve stáří

Raiffeisen stavební spořitelna ve spolupráci s Diakonií ČCE připravily praktické tipy a nápady, jak řešit možné nástrahy domova pro lidi v seniorském věku a připravit se na okamžik, kdy bude nutné se s problémem bezpečného a komfortního bydlení pro Vás a Vaše blízké vypořádat.

 Publikace, která vzešla s partnerství obou organizací, byla vydána v roce 2012 a svým obsahem navazuje na projekt Diakonie ČCE Bydlení seniorů.

 

O bydlení seniorů

Brožura sleduje podmínky tzv. přirozeného bydlení seniorů z různých úhlů. Na základě praktického průzkumu upozorňuje na některá úskalí, která mohou v domácím prostředí život seniorů provázet. Budeme
rádi, jestliže tato publikace přispěje k tomu, že budeme všichni všímavější k podmínkám, ve kterých žijí současní senioři, a společně s nimi budeme hledat řešení, jak odstranit zbytečné překážky.

Pro budoucí seniory nechť je připomínkou, že čas běží a na bydlení ve stáří bychom měli myslet dříve, než nám fyzická kondice nebo třeba snižující se příjmy v důchodovém věku už nedovolí zařídit si bydlení podle našich potřeb. Když připravujeme pokojík pro své děti, myslíme na jejich bezpečí a pohodlí. Buďme ochotni přijmout skutečnost, že stáří je jedna významná etapa našeho života, na kterou bychom se měli včas připravit.

20 příběhů z Diakonie

U příležitosti výročí 20 let obnovené činnosti vydala Diakonie ČCE v roce 2010 prezentační brožuru "20 příběhů z Diakonie". Na 60 stranách se čtenář seznámí s posláním a činností této druhé největší nestátní organizace na poli sociálních služeb, a to atraktivní živou formou klientských příběhů z oblasti péče o seniory, lidi s postižením, lidi v obtížných životních situacích i péče o umírající. Příběhy z jednotlivých středisek doplňují základní data o celé organizaci, publikace je doprovázena fotografiemi Marcela Rozhoně a "oděna" do nového grafického designu.

Děkujeme našim partnerům a dárcům

 

 

                   INBORN

                                                                    

                  

                                                                                                       

                                                                                              

                

    

NAZEV WEBU