Diakonie ČCE pomáhá těm, kteří se v důsledku věku, zdravotního postižení či jiného ohrožení
dostali do nepříznivé životní situace.

Diakonie v číslech

Spravujeme 0 zařízení v ČR
Máme pobočky ve 0 krajích
Pomáháme v 0 zemích světa
Právě teď pomáháme 0 našim klientům